-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
GudstjänsterOm ossKyrkanVerksamhet Kontakt


  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen


Böneämnen

Påven anger för varje månad under året speciella böneämnen.

År 2018

Januari 2018
Evangelisationen: Religiösa minoriteter i Asien
Att de kristna, och andra religiösa minoriteter i de asiatiska länderna, får möjlighet att utöva sin tro i full frihet.
 
Februari 2018
Universellt: Nej till korruption
Att de som har materiell, politisk eller andlig makt står emot varje frestelse till korruption.

Mars
2018
Evangelisationen: Fostran till andlig urskillning
Att kyrkan inser hur viktigt det är att fostra till andlig urskillning, både på det personliga planet och när det  gäller gemensamt liv på olika nivåer.

April
2018
Universellt: För dem som har ekonomiskt ansvar
Att de som har ekonomiskt ansvar har modet att förkasta varje exkluderande ekonomi och ser hur nya vägar kan öppnas.

Maj
2018
Evangelisationen: Lekmännens uppdrag
Att lekfolket fullgör sitt särskilda uppdrag och svarar med kreativitet på de utmaningar som världen i dag ställs inför.

Juni
2018
Universellt: Sociala nätverk
Att sociala nätverk av olika slag arbetar för att inkludera andra på ett sätt som respekterar deras olikheter.

Juli
2018
Evangelisationen: Prästernas tjänst
Att präster som känner sig trötta och ensamma i sitt pastorala arbete får hjälp och tröst av nära gemenskap med Herren och vänskapen med andra präster.

Augusti
2018
Universellt: Familjens värde
Att alla konsekvensrika ekonomiska och politiska beslut innebär att familjen skyddas som en av mänsklighetens värdefullaste skatter.

September
2018
Universellt: Ungdomar i Afrika
Att de unga människorna i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina egna hemländer.

Oktober
2018
Evangelisationen: Ordensfolkets uppdrag
Att ordensfolket – både män och kvinnor – rycker upp sig och ser till att de är närvarande bland de fattiga, de marginaliserade och dem som inte har någon röst.

November
2018
Universellt: Det som gagnar freden
Att ett kärlekens och dialogens språk får ersätta konfliktens språk
i alla sammanhang.

December
2018
Evangelisationen: Det som gagnar trons förmedling
Att alla de som är engagerade i att föra tron vidare i sin dialog med kulturen finner ett språk som är avpassat efter nutidens krav.
Påvens_böneämnen
Påven Franciskus kommenterar sina böneämnen varje månad här.