-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
GudstjänsterOm ossKyrkanVerksamhet Kontakt


  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen


Dokument

Andra Vatikankonciliets dokument

Konciliedokumenten på engelska


Dokument från Stockholms katolska stift

Församlingsordning

Riktlinjer och policies


Katolska kyrkans katekes
Katekesen på svenska

Mässans ordning på olika språk
Svenska    Engelska    Franska    Polska    Spanska    Tyska

Andra gudstjänstordningar
Söndagsgudstjänst i prästs frånvaro

Protokoll m.m.