-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
Gudstjänster Om oss Kyrkan Verksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

Grön  MÄSSANS BIBELTEXTER

I mässan på söndagar, vid högtider och på vissa fester ingår alltid fyra texter ur Bibeln:
- första läsningen (oftast ur Gamla testamentet)
- responsoriepsalm (oftast ur Psaltaren)
- andra läsningen (ur Nya testamentet)
- evangelium

Första läsningen, responsoriepsalmen och evangeliet hänger oftast tematiskt samman med varandra.

Uppgifter om vilka texter som läses  eller sjungs på olika dagar finns i Cecilia på s. 1155–1244. Där hittar man också de efter kyrkoåret växlande bönerna..

Bibeltexterna för varje dag finns att läsa och ladda ner här.

En förteckning över alla bibeltexter som läses finns här.

Sv_flagga  OBLIGATORISKA HELGDAGAR

Alla katoliker förväntas delta i mässan varje söndag. I Sverige är dessutom fr.o.m. 2017 följande dagar obligatoriska helgdagar:
- 1 januari (Guds Moder Marias högtid)
- 6 januari (trettondedag jul)
- Kristi himmelsfärds dag
- Kristi kropps och blods högtid (andra söndagen efter pingst)
- 29 juni (S:t Petrus och S:t Paulus högtid)
- 15 augusti (Marias upptagning)
- 1 november (alla helgons dag)
- 25 december (juldagen)

Röd  GUDSTJÄNSTORDNING 2017-2018

Den gudstjänstordning (ordo) som gäller inom Stockholms katolska stift under kyrkoåret 2017
2018 finns här.

Gudstjänster

Under perioden augusti 2017 
25 mars 2018 firas mässan varje
sön- och helgdag, normalt kl. 15.00, i S:ta Maria domkyrka.


Mars 2018

Söndag 4 mars kl. 15 (3 sönd. i fastan)
Söndag 11 mars kl. 15 (4 sönd. i fastan - ordets gudstjänst med kommunion)
Söndag 18 mars kl. 15 (5 sönd. i fastan)
Söndag 25 mars kl 15 (palmsöndagen): palmprocession från Drottens ruin och mässa i domkyrkan


Från och med skärtorsdagen 29 mars firas gudstjänsterna återigen i Kristi Lekamens kyrka

Torsdag 29 mars kl. 18 (skärtorsdagen): mässa i Kristi Lekamens kyrka
Fredag 30 mars kl. 15 (långfredagen): långfredagens gudstjänst
Lördag 31 mars kl. 21 (påskafton): påskvakan, kyrkoårets viktigaste gudstjänst


April 2018

Söndag 1 april kl. 11 (påskdagen)
Måndag 2 april kl. 10 (annandag påsk, obs. tiden!)
Måndag 2 april kl. 11 ekumenisk gudstjänst i S:ta Maria domkyrka
Söndag 8 april kl. 11 (2 påsksöndagen)
Söndag 15 april kl. 11 (3 påsksöndagen)
Torsdag 19 april kl. 18 (vardagsmässa)
Söndag 22 april kl. 11 (4 påsksöndagen)
Söndag 29 april kl. 11 (5 påsksöndagen)

Maj 2018

Söndag 6 maj kl. 11 (6 påsksöndagen)
Torsdag 10 maj kl. 11 (Kristi himmelsfärds dag)
Söndag 13 maj kl. 11 (7 påskdagen, mässa med vuxendop)
Lördag 19 maj kl. 18 (vigiliemässa)
Söndag 20 maj kl. 11 (pingstdagen)
Lördag 26 maj kl. 18 (vigiliemässa)
Söndag 27 maj kl. 11 (Heliga Trefaldighets dag)
Torsdag 31 maj kl. 18 (Marias besök)

-

Evangelisten Markus. Koptisk ikon föreställande Markus i Alexandria..
På söndagar under kyrkoåret 2017
2018 läses de flesta evangelietexter ur Markusevangeliet, Nästa kyrkoår läser vi oftast ur Lukasevangeliet, året därefter ur Matteusevangeliet. Texter ur Johannesevangeliet läses bland annat på vissa högtider och under påsktiden.Triduum – de heliga tre påskdagarna

En kortfattad genomgång av gudstjänsterna under de heliga tre påskdagarna finns här.