-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
Gudstjänster Om oss Kyrkan Verksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

.  VECKANS KOLLEKTBÖN
(22–28 oktober)

Gud, du som råder över himmel och jord,
hjälp oss att alltid göra din vilja
och av hjärtat tjäna ditt heliga namn.


Grön  MÄSSANS BIBELTEXTER

I mässan på söndagar, vid högtider och på vissa fester ingår alltid fyra texter ur Bibeln:
- första läsningen (oftast ur Gamla testamentet)
- responsoriepsalm (oftast ur Psaltaren)
- andra läsningen (ur Nya testamentet)
- evangelium

Första läsningen, responsoriepsalmen och evangeliet hänger oftast tematiskt samman med varandra.

Uppgifter om vilka texter som läses  eller sjungs på olika dagar finns i Cecilia på s. 1155–1244. Där hittar man också de efter kyrkoåret växlande bönerna..

Bibeltexterna för varje dag finns att läsa och ladda ner här.

En förteckning över alla bibeltexter som läses finns här.

Sv_flagga  OBLIGATORISKA HELGDAGAR

Alla katoliker förväntas delta i mässan varje söndag. I Sverige är dessutom fr.o.m. 2017 följande dagar obligatoriska helgdagar:
- 1 januari (Guds Moder Marias högtid)
- 6 januari (trettondedag jul)
- Kristi himmelsfärds dag
- Kristi kropps och blods högtid (andra söndagen efter pingst)
- 29 juni (S:t Petrus och S:t Paulus högtid)
- 15 augusti (Marias upptagning)
- 1 november (alla helgons dag)
- 25 december (juldagen)

Röd  GUDSTJÄNSTORDNING 2017-2018

Den gudstjänstordning som gäller inom Stockholms katolska stift under kyrkoåret 2017
2018 finns här.

,  GUDSTJÄNSTORDNING 2016-2017

Den gudstjänstordning som gäller inom Stockholms katolska stift under kyrkoåret 2016
2017 finns här.

Gudstjänster

Under perioden augusti 2017 
januari 2018 firas mässa varje
sön- och helgdag, normalt kl. 15.00, i S:ta Maria domkyrka.

November

Söndag 19 november kl. 15 (33 sönd. "under året")

Söndag 26 november kl. 15 (Kristus Konungens högtid)

December

Söndag 3 december kl. 15 (1 sönd. i advent)

Söndag 10 december kl. 15 (2 sönd. i advent)

Söndag 17 december kl. 15 (3 sönd. i advent)
Lördag 23 december kl. 15 (
vigiliemässa för 4 advent)

Söndag 24 december (julafton): ingen gudstjänst

Måndag 25 december, juldagen, kl. 15 (juldagens mässa)

Tisdag 26 december, annandag jul, kl. 15 (S:t Stefanos)

Söndag 31 december kl. 15 (Den heliga familjen, fest)

Januari 2018

Måndag 1 januari, nyårsdagen, kl. 15 (Guds Moder Marias högtid)

Lördag 6 januari, trettondedagen, kl. 15 (Epifania, Herrens uppenbarelse)

Söndag 7 januari kl. 15 (Herrens dop, fest)

Söndag 14 januari kl. 15 (2 sönd. "under året")

Söndag 21 januari kl. 15 (3 sönd. "under året")

Söndag 28 januari kl. 15 (4 sönd. "under året")

Matteus, Lindisfarne

Evangelisten Matteus. Ur evangelieboken från Lindisfarne, England, 700-talet.
Under kyrkoåret 2016
2017 läses de flesta evangelietexter ur Matteusevangeliet, Nästa kyrkoår läser vi oftast ur Markusevangeliet, året därefter ur Lukasevangeliet.


.

Förelöparna, martyrer och helgon. Målning från 1420-talet, troligen av Fra Angelico.

Kyrkan firar under året en mängd helgons minne. Presentationer av många av helgonen finns här.