-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
Gudstjänster Om oss Kyrkan Verksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

Grön  MÄSSANS BIBELTEXTER

I mässan på söndagar, vid högtider och på vissa fester ingår alltid fyra texter ur Bibeln:
- första läsningen (oftast ur Gamla testamentet)
- responsoriepsalm (oftast ur Psaltaren)
- andra läsningen (ur Nya testamentet)
- evangelium

Första läsningen, responsoriepsalmen och evangeliet hänger oftast tematiskt samman med varandra.

Uppgifter om vilka texter som läses  eller sjungs på olika dagar finns i Cecilia på s. 1155–1244. Där hittar man också de efter kyrkoåret växlande bönerna..

Bibeltexterna för varje dag finns att läsa och ladda ner här.

En förteckning över alla bibeltexter som läses finns här.

Sv_flagga  OBLIGATORISKA HELGDAGAR

Alla katoliker förväntas delta i mässan varje söndag. I Sverige är dessutom fr.o.m. 2017 följande dagar obligatoriska helgdagar:
- 1 januari (Guds Moder Marias högtid)
- 6 januari (trettondedag jul)
- Kristi himmelsfärds dag
- Kristi kropps och blods högtid (andra söndagen efter pingst)
- 29 juni (S:t Petrus och S:t Paulus högtid)
- 15 augusti (Marias upptagning)
- 1 november (alla helgons dag)
- 25 december (juldagen)

Röd  GUDSTJÄNSTORDNING 2017-2018

Den gudstjänstordning som gäller inom Stockholms katolska stift under kyrkoåret 2017
2018 finns här.

Gudstjänster

Under perioden augusti 2017 
januari 2018 firas mässa varje
sön- och helgdag, normalt kl. 15.00, i S:ta Maria domkyrka.

Januari 2018

Lördag 6 januari, trettondedagen, kl. 15 (Epifania, Herrens uppenbarelse)

Söndag 7 januari kl. 15 (Herrens dop, fest)

Söndag 14 januari kl. 15 (2 sönd. "under året")

Söndag 21 januari kl. 15 (3 sönd. "under året")

Söndag 28 januari kl. 15 (4 sönd. "under året")

Februari 2018

Söndag 4 februari kl. 15 (kyndelsmässodagen, fest, mässa med ljusvälsignelse)

Söndag 11 februari kl. 15 (6 sönd. "under året")
Onsdag  14 februari (askonsdagen; tid meddelas senare)

Söndag 18 februari kl. 15 (1 sönd. i fastan)

Söndag 25 februari kl. 15 (2 sönd. i fastan)

-

Evangelisten Markus. Koptisk ikon föreställande Markus i Alexandria..
På söndagar under kyrkoåret 2017
2018 läses de flesta evangelietexter ur Markusevangeliet, Nästa kyrkoår läser vi oftast ur Lukasevangeliet, året därefter ur Matteusevangeliet.


.

Förelöparna, martyrer och helgon. Målning från 1420-talet, troligen av Fra Angelico.

Kyrkan firar under året en mängd helgons minne. Presentationer av många av helgonen finns här.