Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby     Kontakt


-

Gudstjänster

Om oss

Kyrkan

Verksamhet

Kontakt


  Katolsk tro – frågor och svar

  Stockholms katolska stift

  Ekumenik

  Att bli katolik

  Dokument

  Länkar

  Rumsuthyrning

  Böneämnen


  MÄSSANS BIBELTEXTER

I mässan på söndagar, vid högtider och på vissa fester ingår alltid fyra texter ur Bibeln:
- första läsningen (oftast ur Gamla testamentet)
- responsoriepsalm (oftast ur Psaltaren)
- andra läsningen (ur Nya testamentet)
- evangelium

Första läsningen, responsoriepsalmen och evangeliet hänger oftast tematiskt samman med varandra.

Uppgifter om vilka texter som läses  eller sjungs på olika dagar finns i
Cecilia på s. 1155–1244. Där hittar man också de efter kyrkoåret växlande bönerna..

Bibeltexterna för varje dag finns att läsa och ladda ner
här.

En förteckning över alla bibeltexter som läses finns
här.


  OBLIGATORISKA HELGDAGAR

Alla katoliker förväntas delta i mässan varje söndag. I Sverige är dessutom fr.o.m. 2017 följande dagar obligatoriska helgdagar:
- 1 januari (Guds Moder Marias högtid)
- 6 januari (trettondedag jul)
- Kristi himmelsfärds dag
- Kristi kropps och blods högtid (andra söndagen efter pingst)
- 29 juni (S:t Petrus och S:t Paulus högtid)
- 15 augusti (Marias upptagning)
- 1 november (alla helgons dag)
- 25 december (juldagen)


  GUDSTJÄNSTORDNING 2018-2019

Den gudstjänstordning (ordo) som gäller inom Stockholms katolska stift under kyrkoåret 2018
2019 finns här.Gudstjänster

Tisd 19 mars St Josef
Högmässa kl 18, 
Onsd 20 mars mässa kl 12:15, 
Torsd 21 mars Mässa kl 18 
Fred 22 mars Mässa kl 18
Lörd 23 mars Vigiliemässa kl18
Sönd 24 mars Högmässa kl 11 
Månd 25 mars Mariebebådelse Högmässa kl 18                             
Tord 28 mars Mässa kl 18 
Fred 29 mars Mässa kl 18 
Lörd 30 mars Vigilemässa kl 18 
Sönd 31 mars Högmässa  kl 11
Tisd 2 april Mässa kl 18 
Onsd 3 april Mässa kl 12:15 
Torsd 4 april Mässa kl 18 
Fred 5 april Mässa kl 18
Lörd 6 april Vigilemässa kl 18 
Sönd 7 april Högmässa kl 11 
Tisd 9 april Mässa kl 18 
Onsd 10 april Mässa kl 12:15 
Torsd 11 april Mässa kl 18 
Fred 12 april Mässa kl 18
Lörd 13 april Vigilemässa kl 18 
Sönd 14 april Palmsöndag 
Högmassa kl 11 
Onsd 17 april Stilla Veckan 
Mässa kl 12:15 
Skärtorsd 18 april Mässa kl 18 Långfred 19 april Korsvandring 
Stora Torget kl 12:30, 
Långfredags Liturgin kl 15 
Lörd 20 april Påskvakans-
mässa kl 21 
Sönd 21april PåskHögmässa kl 11 Månd 22 april Högmässa kl 11 
Torsd 24 april Mässa kl 18 
Lörd 27 april Vigilemässa kl 18 
Sönd 28 april Högmässa kl 11 
Tisd 30 april Mässa kl 18 
Torsd 2 maj Mässa kl 18 
Lörd 4 maj Vigilemässa kl 18 
Sönd 5 maj Högmässa kl 11

     Tillbedjan

  Tillbedjan varje dag
  kl 9 – 10,
  Måndag till Fredag 
   
  Tisdag Torsdag och Lördag 
  kl 17 – 18

  Fredag Tillbejan från kl 15 – 18 och
  efter Mässan enkel Soppa med Bröd i Församlingshemmet.

     Korsväg

  Korsvägsandakt varje dag kl 17.30, 
  Måndag till Lördag.