Biskop Anders utnämnts till kardinal av påve Franciskus

Biskop Anders har utnämnts till kardinal av påve Franciskus. Det är första gången som en svensk biskop blir kardinal. Biskop Anders kommer att utses tillsammans med fyra andra biskopar vid ett
Konsistorium i Rom onsdag den 28 juni. Torsdagen den 29 juni högtidsdagen för S.Petrus och S.Paulus, apostlar kommer de fem nya kardinaler att fira mässan tillsammans med påven vid högaltaret i S.Peters Basilica.

Med anledning av kardinalsutnämning kommer en högtidlig tacksägelsemässa att firas den
15 augusti 2017 kl. 17.00 i Domkyrkan, Stockholm.

Vi gratulerar vår biskop Anders och försäkrar honom om våra förböner!