Kyrkoblad Nr 6

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

KYRKOBLAD

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby

YouTube: Katolska Visby

2020-04-07

Kära bröder och systrar!

Pax et Bonum! Frid och allt Gott!

Nu kommer vi snart till de heliga tre påskdagarna.

Som ni redan vet har alla våra offentliga gudstjänster ställts in tillsvidare på grund av coronaviruspandemin.

Gudstjänsterna kommer i stället att spelas in och läggas på YouTube, Katolska Visby:

https://www.youtube.com/channel/UCD7rylkFw9YPSkI-hBV1_vg

De blir tillgängliga ungefär 1-1,5 timme efter att själva gudstjänsten är slut.

Vi går över till direktsändning, dvs livestreaming, så snart vi har 1000 prenumeranter.

Från och med den 8 april tillåts endast de som ska vara funktionärer under mässan att komma in. Det innebär sakristan, lektor, musiker, kantor, ministrant, präst och inspelningstekniker. 

Ingen annan får komma in i kyrkorummet när gudstjänsterna spelas in. 

Situationen är mycket svår just nu, som alla förstår.

Låt oss fortsätta be för dem som är sjuka, för läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och för alla som har dött på grund av epidemin.

Vi får delta i Kristi lidande just nu.  Herren är oss nära.  Låt oss stödja varandra med våra böner.

Gud välsigne er!

F. Charles

Kyrkoblad Nr 2 2020

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING KYRKOBLAD S:t Hansgatan 60, Visby Facebook:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby Kära bröder och systrar, Pax et Bonum!  Fred och allt Gott!  Som franciskan brukar jag använda denna hälsning av den helige Franciskus (1181-1226), vår ordensgrundare.  Varenda gång som Franciskus kom in till en stad, gick han omedelbart till centrum … Läs merKyrkoblad Nr 2 2020

Gravvälsignelse november 2019 Alla Helgons dag – Alla Själars dag

Gravvälsignelse november 2019 Anmälan av grav som jag önskar få välsignad: ____ JA. Jag vill vara med vid välsignelsen. ____ NEJ. Jag kan inte vara med, men vill gärna att ni kommer och välsignar graven. Kyrkogård ____________________________________________________ Namn på gravsten ______________________________________________ Mitt namn_______________________________________________________ Tel________________________________________________________________ Fredag den 1 november: Alla Helgons dag Tillbedjan kl. 17.00 – … Läs merGravvälsignelse november 2019 Alla Helgons dag – Alla Själars dag