Påsktiden

Stilla Vecka och Påsk firandet. Under Stilla veckan firar Kyrkan vår frälsnings mysterier som fullbordats av Kristus under den sista veckan av Hans jordeliv, med början i Hans messianska intåg i Jerusalem. Fastetiden fortsätter ända till Skärtorsdagen. Med den heliga Mässan på Skärtorsdagen ”till åminnelse […]

Read more