Påskhälsning

”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ” Han har uppstått från de döda”…” Matt 28 1-10

Det var Ärkeängel Gabriel som förkunnade för Maria att hon skulle föda Guds Son och det är en Ängel som förkunnar för kvinnorna vid graven att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Han är inte längre här i graven. Graven var tom. ”Kom och se var han låg”.

Jesus Kristus uppståndelse är ett historiskt faktum som förklarar varje människans slutgiltiga öde. Just därför har Påskens mysterium något väsentligt att göra med varje människa och var och en av oss. Påskens händelser, Påskens mysterium kastar ljuset över varje människas liv, oberoende av hennes kulturella eller sociala tillhörighet.

Kära församlingsbor och kära besökande gäster till vår hemsida, Påskens händelser övergår alla historiska händelser och våra egna föreställningar. Påsken öppnar för oss ett nytt perspektiv det som som den Uppstånden Kristus uppenbar.

Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden!

Må Påskens glädje förnya vårt hopp och tända i våra hjärtan flamman av Guds Ande.

Må vi upptäcka oss själva i den Uppståndna Herrens armar.

Kyrkoherde f.Tadeusz Bienasz