-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
GudstjänsterOm ossKyrkanVerksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  BöneämnenTriduum –
de heliga tre påskdagarna

"De heliga tre påskdagarna" är kyrkoårets centrum och dess gudstjänster, särskilt påskvakan, är de viktigaste under året. De tre dagarna eller (på latin) triduum omfattar tiden från och med skärtorsdagens kväll till och med påskdagen: långfredagen (med kvällen före), påskafton och påskdagen. Under dessa dagar lever vi med i Kristi lidande, dod och uppståndelse, som hela vårt liv som kristna kretsar kring. Vi infogas djupare i gemenskapen med honom och förnyar vårt engagemang som kristna.

Skärtorsdagens kväll
Kvällen innan han dog på korset samlade Jesus sina vänner till den sista måltiden. Han föregrep sin totala utblottelse och död, sin yttersta tjänst, genom att tvätta lärjungarnas fötter och genom att över brödet och vinbägaren säga: "Detta är min kropp, mitt blod." Därmed instiftade han både eukaristin (nattvarden) och prästämbetet, och med fottvagningen gav han en förebild i ödmjukhet.
    Skärtorsdagens kvällsmässa är upptakten till påskfirandet. Vi läser om instiftandet av påskmåltiden i Gamla testamentet, om eukaristins instiftande och om fottvagningen. Prästen tvättar några församlingsmedlemmars fötter. Efter mässa kläds altaret av,  prydnader avlägsnas, och tabernaklet töms. Den natt då Jesus vakade i Getsemane har börjat.

Långfredagen
Den högtidliga gudstjänsten firas vid tiden för Jesu död, kl. 15 – en stram och innehållsmättad gudstjänst. Vi läser ur Jesajaboken om Herrens tjänare som gav sitt liv, ur Hebreerbrevet om betydelsen av att Jesus gav sitt liv. Johannesevangeliets berättelse om Jesu lidande och död sjungs. Därefter ber vi utförligt för alla människor. Ett stort kors bärs in i kyrkan, som vi visar vår vördnad för i "korsets hyllning". Till sist får vi ta emot kommunionen. På långfredagen firas ingen mässa.

Påskvakan
Påsknattens gudstjänst inleds utomhus i mörker (kl. 21). Från en påskeld tänds påskljuset, som symboliserar Kristi uppståndelse. Från det ljuset tänder församlingen inne i kyrkan ljus som de håller i händerna. Påskljuset välsignas genom en lovsång och bön (Exsultet) som besjunger påskens hemlighet.
    Så  lyssnar vi till en serie texter ur Gamla testamentet och får därmed ett slags sammanfattning av Guds handlande alltifrån skapelsen och genom Israels historia, fram mot Jesus. Texterna kastar också ljus över vad det innebär att leva som kristen. Sedan förkunnas evangeliet om uppståndelsen. Efter predikan förnyar vi våra doplöften. Vi har blivit döpta för att leva tillsammans med Kristus, han som gick genom död till liv, och vi förnyar nu vårt engagemang som hans efterföljare. Därefter kulminerar påskvakan i och med att vi firar eukaristin.

.
Påskljuset

.
Läsningar ur Bibeln

Dopfunten
Doplöftenas förnyelse

.
Eukaristin