Verksamheter

Kära vänner och församlingsbor, nu närmar sig julen och än en gång vänder jag mig till er och ber om stöd till barnhemmet i Honduras som heter Farm of the Child.
I år firar barnhemmet 25 år! Vi har stöttat detta projekt under alla år och jag hoppas vi kan göra det även i framtiden, men utmaningarna är stora! Corona har tvingat barnhemmet till stora uppoffringar för att ha möjlighet att få volontärer att komma och att bryta den isolering som inte bara lagts på dem utan också på omgivningen som man hjälpt med skola och sjukvård!
Dessutom har de drabbats av 2 svåra orkaner vilket har gjort att de tvingats till tidvis evakuering samt förstörelser bland annat  genom översvämningar.
Som ni förstår behöver de hjälp!
Ni kan stödja dem genom att swisha till mig: tel. 0706847655 eller betala in på konto: Handelsbanken 6636-542609991.
Alla bidrag mottages med stor tacksamhet och den 21 december skickar jag pengarna som en julgåva!
När vi alla åter kan mötas i kyrkan berättar jag gärna vid kyrkkaffe eller på en församlingsafton om vårt sk. Vincentprojekt som blev Farm of the Child.
Till dess var försiktiga och kom ihåg vår Herres ord: Allt vad ni gjort för dessa de minsta har ni gjort för mig!
Varmt tack!
Astrid Andersson


KULTURNATTEN 5 OKTOBER – KRIST LEKAMENS KYRKA
Kl 18:00 Vigiliemässa med tillbedjan, avslutas med sakramental välsignelse.
Celebrant: Fader Charles Talley OFM
Kl 19:00-20:00 Enklare förtäring i församlingssalen.
Kl 20:00–23:00 Fortsatt tillbedjan inför Det Allraheligaste Sakramentet.
Kl 20:00 placeras Monstransen åter på altaret. Därefter kommer vi att be tillsammans under de följande 3 timmarna: Completorium (Kyrkans aftonbön), bön i tystnad, läsningar och meditation framför det Heliga Sakramentet.
Sakramentet får aldrig lämnas ensamt. Ett tidsschema kommer att anslås i kyrkan där vi ber er teckna er för den tid som passar bäst under perioden 20:00 – 23:00, allt från 15-30 minuter upp till en timma. Vi behöver så mångas hjälp som möjligt.
Vi ber om nåd och stöd till dem som lider under den hotfulla krissituationen i Europa och Mellanöstern och att Jesus i sin Gudomliga Barmhärtighet ingjuter i oss modet att finna konkreta lösningar för att bringa fred på jorden.