Verksamheter

Alla gudstjänster i Kristi-Lekamens katolska församling ställs in tillsvidare från och med söndag, den 29 mars

Käre bröder och systrar,

Pax et Bonum!  Frid och allt gott!

Vi har just fått besked om de nya förpliktande bestämmelser från Stockholms katolska stift som gäller fr o m söndagen den 29 mars:

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas vi nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare.

De tre heliga påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning.

I vår församling, fortsätter vi att spela in mässan enligt vårt normala schema:

  • Mässa:  onsdag, kl. 12. 15.  Torsdag och fredag, kl. 18.00, lördag, vigiliemässa, kl. 18.00, söndag, Högmässa, kl. 11.00

Video är tillgänglig på YouTube kanalen: katolska visby  ungefär en timme efter gudstjänstens slut:

https://www.youtube.com/channel/UCD7rylkFw9YPSkI-hBV1_vg

Var snäll prenumerera på vår YouTube kanal:  katolska visby.  Så snart vi har skaffat 1.000 prenumeranter, kan vi gå över till direkt sändning, dvs livestreaming.

Jag kommer att fortsätta att kommunicera regelbundet.

Vi fortsätter att be för alla som drabbas av det nya koronaviruset, för läkare, sjuksköterskor, vårdgivare och familjemedlemmar som vårdar de sjuka med mildhet och medkänsla,  att de kan finna styrka i Herrens barmhärtighet.

Gud välsigne dig,

Fr. Charles Talley ofm

Kyrkoherde


KULTURNATTEN 5 OKTOBER – KRIST LEKAMENS KYRKA
Kl 18:00 Vigiliemässa med tillbedjan, avslutas med sakramental välsignelse.
Celebrant: Fader Charles Talley OFM
Kl 19:00-20:00 Enklare förtäring i församlingssalen.
Kl 20:00–23:00 Fortsatt tillbedjan inför Det Allraheligaste Sakramentet.
Kl 20:00 placeras Monstransen åter på altaret. Därefter kommer vi att be tillsammans under de följande 3 timmarna: Completorium (Kyrkans aftonbön), bön i tystnad, läsningar och meditation framför det Heliga Sakramentet.
Sakramentet får aldrig lämnas ensamt. Ett tidsschema kommer att anslås i kyrkan där vi ber er teckna er för den tid som passar bäst under perioden 20:00 – 23:00, allt från 15-30 minuter upp till en timma. Vi behöver så mångas hjälp som möjligt.
Vi ber om nåd och stöd till dem som lider under den hotfulla krissituationen i Europa och Mellanöstern och att Jesus i sin Gudomliga Barmhärtighet ingjuter i oss modet att finna konkreta lösningar för att bringa fred på jorden.