Kungörelse Andra söndagen i Fastan 28 februari

Mässan är inte offentlig utan sänds live som följer;

  • Onsdag Mässa kl 12.15 på Engelska
  • Torsdag och Fredag Mässa kl 18
  • Torsdag Tillbedjan kl 17:15
  • Fredag Korsväg på Zoom kl 17
  • Lördag Zoommässa kl 18
  • Söndag 7 mars ”Tredje söndagen i Fastan” Enkel mässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00 för förbokade    Familjemässa endast Zoom kl 18
  • Kyrkan är öppen onsdag till söndag för enskild bön kl 10 – 18

Vi har ordnat en förhandsbokning till söndagens högmässa för att ge fler möjlighet att vara med. Det här önskemålet måste vägas mot vårt ansvar att inte bidra till smittspridning.

Du hittar länkar till bokning på vår hemsida såväl som FB sida. Det är ett formulär som vi tagit fram. Där fyller man i namn, e-postadress och telefonnummer. Man får sedan en bekräftelse via mejl på att man fått en plats i mässan. Bokning börjar måndag för näst kommande söndag.

Dessutom finns möjligheten att delta i lördagens vigiliemässa och söndagens kortare mässa kl. 9.30, utan krav på bokning. Antalet deltagare vid varje tillfälle är begränsat till 8 i enlighet med Pandemilagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Som mest kommer 4 funktionärer att medverka.

Familjemässan firas endast på ZOOM och har flyttats till kl. 18.00 på söndagar.

Korsvägen under fastan på ZOOM!

Alla är välkomna att delta i korsvägen under fastan på ZOOM från vår kyrka fredagar kl. 17.00 och fortsätter varje fredag under fastan.  Om du vill följa med i texten, använder vi Biskop Anders Korsvägen.  Vi har flera exemplar till salu i församlingen (120 kr).  Annars kan du beställa ett exemplar från katolska bokhandlarna runt i landet.

Bibelstudier (10 februari – 24 mars) FASTAN 2021

Bibelstudier fortsätter på onsdagar med p. Charles Talley OFM, Under 7 möten på Zoom, ska vi tillsammans utforska fastans betydelse i våra liv och förbereda oss för stilla veckan och påsken. Utgångspunkten är den katolska traditionen, och alla är välkomna! Vi går igenom evangeliet för askonsdagen samt alla söndagarna i fastan ur ett historiskt, teologiskt och liturgiskt perspektiv.  Och samtalar om hur vi kan anpassa våra liv till Guds Ord.

”Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby

och www.katolskagotland.se