Kungörelse 14 söndagen under året 7 juli

Kyrkan är öppen alla dagar från kl 10 till kl 17             Kommande vecka; 

• Tisdag Kristen Meditation kl 19 på Zoom. Anmälan: uclasson@hotmail.com

• Torsdag ”S:t Benedictus av Nursia” Sakramental Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00

• Fredag Mässa kl 18:00

• Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 samtidigt live på Katolska Visby YouTube

• Söndag 14 juli ”15 söndagen under året”, Högmässa kl 11:00

Vill du ha församlingsinformation på mejl? Lämna in din mailadress i sakristian på ett papper.

Ge gärna Kollekt eller en gåva       Bankgiro:  5673–8230

​​        Swish  123 228 97 26

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”