Kungörelse 29 söndagen under året 16 okt

Kommande vecka;    

  • Torsdag Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00
  • Fredag Rosenkransbön kl 17:30, Mässa kl 18:00,
  • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00
  • Söndag 23 oktober ”30 söndagen under året”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube

Bikt är möjligt 30 minuter före mässan på helger (lördag-söndag). Eller efter överenskommelse.   

Ett viktigt datum att komma ihåg är när vi ska ha församlingsmöte och val av ett nytt pastoral och ekonomi råd söndagen den 27 november – vi har en valnämnd så vill du vara med i rådet eller föreslå någon så kan du göra det redan nu. 

En anonym donator vill hjälpa vår församling ekonomiskt – varje gåva som tas in genom kollekten eller med SWISH eller bankgiro kommer att matchas med motsvarande donation. Det kommer hjälpa oss att stabilisera vår ekonomi.

Ge gärna Kollekt eller en gåva            Bankgiro:  5673-8230

Swish    123 228 97 26