Kungörelse 30 söndagen under året 23 okt

Kommande vecka;    

  • Torsdag Tillbedjan och Mässa inställd
  • Fredag Rosenkransbön kl 17:30, Mässa kl 18:00,
  • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00
  • Söndag 30 oktober ”31 söndagen under året”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube

Bikt är möjligt 30 minuter före mässan på helger (lördag-söndag). Eller efter överenskommelse.   

Inför valet till pastoral- och ekonomiråd uppmanas alla att nominera kandidater till rådet. Nomineringar kan lämnas till kyrkoherden eller skickas till visby@katolskakyrkan.se senast 30 oktober. De ska innehålla den föreslagna kandidatens namn, adress och telefonnummer och det ska framgå vem som nominerar.

En anonym donator vill hjälpa vår församling ekonomiskt – varje gåva som tas in genom kollekten eller med SWISH eller bankgiro kommer att matchas med motsvarande donation. Det kommer hjälpa oss att stabilisera vår ekonomi.

Ge gärna Kollekt eller en gåva            Bankgiro:  5673-8230

Swish    123 228 97 26 

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”