Kungörelse 31 söndagen under året 30 okt

Kommande vecka;   
• Torsdag ”St Martin de Porres” Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00

• Fredag ”S.t Carlo Borromeo”, Mässa kl 18:00, FFFF: Första Fredags Fika och Föredrag kl 18:30.

• Lördag Vesper kl 17:15, Helgmålsmässa kl 18:00. Gravvälsignelse i Visby lördag kontakta Fader Charles

• Söndag 30 oktober ”Alla Helgons Dag”, Enkelmässa kl9:30 och Högmässa kl  11:00, samtidigt live påKatolska Visby YouTube.    Gravvälsignelse i Visby söndag kontakta Fader Charles. Landsbygden överenskommelse med F. Charles – gäller hela november.

Välkommen till FFFF (Första Fredagar med Fika och För-eläsning) den 4 november kl 18:30. Knytkalas – fika och föredrag efter mässan i lilla huset intill kyrkan

Inför valet till pastoral- och ekonomiråd uppmanas alla att nominera kandidater till rådet. Nomineringar kan lämnas till kyrkoherden eller skickas till visby@katolskakyrkan.se senast 30 oktober. De ska innehålla den föreslagna kandidatens namn, adress och telefonnummer och det ska framgå vem som nominerar.

En anonym donator vill hjälpa vår församling ekonomiskt – varje gåva som tas in genom kollekten eller med SWISH eller bankgiro kommer att matchas med motsvarande donation. Det kommer hjälpa oss att stabilisera vår ekonomi.

Ge gärna Kollekt eller en gåva           Bankgiro:  5673-8230

Swish    123 228 97 26