Kungörelse 33 söndagen under året 13 nov

Kommande vecka;    

  • Torsdag ”Sta Elisabeth av Ungern” Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00
  • Fredag Mässa kl 18:00, 
  • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00
  • Söndag 20 november ”Kristus Konungens Dag”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube.    

Församlingen ska välja ett gemensamt pastoral- och ekonomi-råd för åren 2023–2026. Åtta nominerade kandidater finns presenterade på kyrkans anslagstavla samt församlingens hemsida. Fem ordinarie ledamöter ska väljas. Övriga kandidater blir ersättare i den ordning de har valts. 

Förtidsröstning 13–26 november 2022 kan ske i anslutning till de mässor som hålls under perioden, eller efter personlig kontakt med kyrkoherden. Röstning sista valdagen 27 november 2022 i anslutning till högmässan.

Gravvälsignelse Landsbygden överenskommelse med F. Charles – gäller hela november.

Om du önskar köpa Katolsk Kalender genom församlingen meddela i sakristian.

En anonym donator vill hjälpa vår församling ekonomiskt – varje gåva som tas in genom kollekten eller med SWISH eller bankgiro kommer att matchas med motsvarande donation. Det kommer hjälpa oss att stabilisera vår ekonomi.

Ge gärna Kollekt eller en gåva       Bankgiro:  5673-8230

                                                                Swish    123 228 97 26 

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”