Kungörelse 6 söndagen under året    11 feb 

Kyrkan är öppen alla dagar från kl 10 till kl 17             Kommande vecka;  

  • Tisdag 13 feb Kristen Meditation kl 19 på Zoom. Anmälan: uclasson@hotmail.com
  • Askonsdag 14 februari Mässa kl 18 
  • Torsdag Sakramental Tillbedjan 17:15, Mässa kl 18
  • Fredag Korsvägsandakt kl 17:30, Mässa kl 18:00 
  • Lördag Kurs: Att bli katolik: kl. 13-14.30,             Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  
  • Söndag 18 februari ”Första söndagen i Fastan” Högmässa   kl 11:00.  

Katolskt Magasin.  Från och med januari 2024 har alla katoliker i Sverige möjlighet att prenumerera gratis på Katolskt magasin. Det som krävs är att man är registrerad medlem i Katolska kyrkan och anmäler sitt intresse att få tidningen gratis, en prenumeration per hushåll. Läs mer på katolskakyrkan.se

Ge gärna Kollekt eller en gåva       Bankgiro:  5673–8230

                                                         Swish   123 228 97 26

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”