Kungörelse Andra söndagen i Fastan 5 mars

Kommande vecka;    

  • Onsdag kl. 19-20 på Zoom Bibelstudie Fastan
  • Tors Sakramental Tillbedjan kl 17:15,Mässa kl 18
  • Fredag Korsvägsandakt 17:15 Mässa kl 18:00  -församlingskväll med förtäring och film.
  • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  
  • Söndag 12 mars ”Tredje söndagen i Fastan”, Högmässa kl 11:00 

BibelstudieFastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk:

https://bilda-nu.zoom.us/j/6721173304

Man kan anmäla sig genom studieförbundet Bilda. Ingen kostnad:  https://www.bilda.nu/gotland

Fasteinsamlingen 2023 anordnas till stöd för personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Insamlingen pågår mellan 22 februari och 16 april.

SWISH 900 4789

BG 900-4789                                          Märk din inbetalning  Fasta 2023

Hjälp de jordbävningsdrabbade i norra Syrien och Sydöstra Turkiet genom en gåva till Caritas Sveriges insamling till jordbävningens offer!

SWISH 900 4789

BG 900-4789                            Märk din inbetalning ”Jordbävning Syrien/Turkiet”

Ge gärna Kollekt eller en gåva       Bankgiro:  5673–8230

                                                                Swish    123 228 97 26 

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”