Kungörelse Guds Moder Maria    1 jan

Kommande vecka;    

  • Torsdag 5 januari Helgmålsmässa kl 18:00 
  • Fredag 6 januari Epifania Högmässa kl 11:00
  • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 
  • Söndag 8 jan ”Herrens Dop”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  

Om du önskar köpa Katolsk Kalender genom församlingen meddela i sakristian. Finns några kvar

Ge gärna Kollekt eller en gåva       Bankgiro:  5673-8230

                                                                Swish    123 228 97 26 

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”