Kungörelse Helige Franciscus Fest 3 oktober

Mässan kommande vecka;

  • Onsdags Mässorna inställda tillsvidare.
  • Torsdag Tillbedjan kl 17:15 Mässa kl 18     
  • Fredag ”Vår Fru av Rosenkransern”.  kl 17:15 Rosenkrans, Mässa kl 18    
  • Lördag Vesper kl 17, Vigiliemässa kl 18:00
  • Söndag 10 oktober ”Heliga Birgitta av Vadstena” Enkel mässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00 sänds live*.  

Alla Gudstjänster är öppna och de tidigare restriktionerna har lyfts den 29 september. Kyrkan öppen alla dagar för enskild bön 10 – 18. På grund av covid-19 pandemin, håller vi avstånd i kyrkan och visar hänsyn – stanna hemma om du har minsta förkylningskänsla.

Bikt är möjligt 30 minuter före mässan på helger (lördag-söndag). Eller efter en överenskommelse.

Ge gärna Kollekt eller en gåva    Swisch    123 228 97 26

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”