Kungörelse Påskdagen 4 april

Mässan är inte offentlig utan sänds live som följer;

  • Mässan INSTÄLLD Onsdag – Fredag nästa vecka.
  • Lördag 10 april Vigilie Mässa Zoom kl 18
  • Söndag 11 april ”Andra Påsksöndagen” Enkel mässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00 Förhandsboka Familjemässa endast Zoom kl 18
  • Kyrkan är öppen onsdag till söndag för enskild bön kl 10 – 18

Vi har förhandsbokning till söndagens Högmässa. Det här önskemålet måste vägas mot vårt ansvar att inte bidra till smittspridning.

Du hittar länkar till bokning på vår hemsida såväl som FB sida. Där fyller man i namn, e-postadress och telefonnummer. Man får sedan en bekräftelse via mejl på att man fått en plats i mässan. Bokning börjar måndag för nästkommande söndag.

Söndagens kortare mässa kl. 9.30, utan krav på bokning. Antalet deltagare vid varje tillfälle är begränsat till 8 i enlighet med Pandemi-lagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Som mest kommer 4 funktio-närer att medverka.

Familjemässan firas endast på ZOOM och har flyttats till kl. 18.00 på söndagar. ”Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se