Kungörelse Tjugofjärde söndagen under året 12 september

Mässan offentlig och *sänds live;

  • Söndag 19 sept ”25 söndagen under året” Enkel mässa kl 9:30 och Högmässa ”förbokade” kl 11:00*.  Ingen Familjemässa kl 18.

Osäkert om kyrkan är öppen under veckan. Beror på om någon kan öppna. Kyrkoherden är på semester och återkommer Söndag 26 sept.

Förhandsboka en plats till söndagens Högmässa.  Du hittar länkar till bokning på vår hemsida såväl som FB sida. Bokning börjar måndag för nästkommande söndag: https://forms.gle/CbnctsFg3HUyXtsj8

Om du har svårt att boka genom webben och behöver hjälp ring Peter 0706928129 eller Lori 0730743505 så gör de bokningen åt dig.

Ge gärna Kollekt eller en gåva    Swisch    123 228 97 26

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”