Kungörelse Tjugosjätte söndagen under åtet 26 september

Mässan offentlig och *sänds live;

  • Onsdag ”St Mikael, St Gabriel och St Rafael, Ärkeänglar” Mässa kl 12:15* på Engelska
  • Torsdag ”St Hieronymus” Tillbedjan kl 17:15* Mässa kl 18*      
  • Fredag ”Sta Teresa av Jesusbarnet”. Mässa kl 18*        
  • Lördag Välsignelse av Husdjur på kyrktorget kl 11 – 12. Vigiliemässa kl 18:00
  • Söndag 3 oktober ”S:t Franciscus av Assisi” Enkel mässa kl 9:30 och Högmässa ” kl 11:00*.  

Husdjursvälsignelse lördag, den 2 oktober kl. 11 – 12

Utanför kyrkan S: t Hansgatan 58  –  I samband med Helige Franciscus av Assisi festdag, firar vi den traditionella välsignelse av husdjur. Ta med dig ditt husdjur (eller även ett foto av det!). Alla är välkomna!

Kyrkan är öppen alla dagar kl 10 – 18.

Bikt är möjligt 30 minuter före mässan på helger (lördag-söndag). Eller efter en överenskommelse.

Ge gärna Kollekt eller en gåva    Swisch    123 228 97 26

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”