Kungörelse Tredje söndagen i Fastan12mars

Kommande vecka;   

• Onsdag kl. 19-20 på Zoom Bibelstudie Fastan

• Tors Sakramental Tillbedjan kl 17:15,Mässa kl 18

• Fredag Korsvägsandakt 17:15 Mässa kl 18:00

• Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  

• Söndag 19 mars ”Fjärde söndagen i Fastan”,Högmässa kl 11:00

BibelstudieFastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk:

https://bilda-nu.zoom.us/j/6721173304

Man kan anmäla sig genom studieförbundet Bilda. Ingen kostnad: https://www.bilda.nu/gotland

Fasteinsamlingen 2023 anordnas till stöd för personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Insamlingen pågår mellan 22 februari och 16 april.

SWISH 900 4789  eller BG 900-4789          Märk din inbetalning  Fasta 2023

Hjälp de jordbävningsdrabbade i norra Syrien och Sydöstra Turkiet genom en gåva till Caritas Sveriges insamling till jordbävningens offer!

SWISH 900 4789    eller   BG 900-4789     Märk din inbetalning ”Jordbävning Syrien/Turkiet”

Ge gärna Kollekt eller en gåva       Bankgiro:  5673–8230

                                                               Swish    123 228 97 26

Reservation för ändringar se Facebook ”Kristi Lekamens Katolska församling i Visby” och www.katolskagotland.se”