Församlingsbrev Nr 11 och Pandemiregler

Kära bröder och systrar,

Frid och allt Gott!

Det är en stor glädje för mig att få berätta för er att vi från och med den 4 oktober åter firar offentliga gudstjänster – med iakttagande, naturligtvis, av skyddsåtgärder avseende covid-19 viruset. 

Bifogad finns mer detaljerade upplysningar från församlingens Corona-grupp. Dessa regler kommer också att vara tillgängliga i och utanför kyrkan.

Kyrkoherde p. Charles, som hör till 70+ riskgruppen, har fått dispens av biskopen att fira mässan offentligt. Församlingens Corona-grupp har gått igenom kyrkolokalen tillsammans med regionens smittskyddsläkare och gjort anpassningar så att Folkhälsomyndighetens föreskrifter efterlevs.  Antalet personer som kan vistas samtidigt i kyrkan är begränsat till 24 sittande. En kyrkvärd kommer att hjälpa till så att det blir rätt antal och korrekt placering i kyrkorummet vid högmässan kl. 11 på söndagarna.

Vi fortsätter att spela in gudstjänster och uppmuntrar alla som hör till riskgrupp att delta i mässan hemifrån via internet.

Kyrkan är även fortsättningsvis öppen för besök och för enskild bön varje dag mellan klockan 10 och 18. Sakramental tillbedjan äger rum under en del av dessa tider.

Naturligtvis fortsätter vi med de etablerade rekommendationerna:

 1. Om du är förkyld eller sjuk, stanna hemma!
  1. Tvätta händerna.
  1. Använd handsprit.
  1. Håll avstånd.
  1. Pröva munskydd
  1. Ta Kommunion i handen.

Tack alla för hjälp, samarbete och förståelse. Och särskilt tack till vår Corona-grupp för allt arbete som ni har lagt ned!  Om du själv vill delta i gruppen, kontakta mig gärna.

Godbless,

Kyrkoherde p. Charles Talley ofm

charlestalleyofm@gmail.com  

mobil:  070-423 88 66 (onsdag-fredag)

Mäss-schema (från och med den 4 oktober 2020):

onsdag, kl. 12.15, på engelska*

torsdag, kl. 18.00*

fredag, kl. 18.0

lördag (vigiliemässa) kl. 18.00

söndag:

                      familjemässa kl. 09.30, med barnundervisning efteråt (nytt!)

                      högmässa kl. 11.00*

*sänds live och ligger sedan kvar på YouTube: katolska visby

2020-10-04

Kristi Lekamens katolska församling Visby

Kyrkans pandemi-anpassning

Församlingens Corona-grupp har haft en inspektion av kyrkolokalen tillsammans med regionens smittskyddsläkare, i syfte att avgöra vilka anpassningar som krävs för att leva upp till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, så att kyrkans gudstjänster åter kan bli offentliga.
Följande gäller:

Placering i kyrkbänkar

Att människor sitter på varje bänkrad bakom varandra går inte, det avståndet blir för kort. Därför görs plats för två personer på varannan bänk och en person på varannan i kyrkans nedre och övre sektion. I mellansektionen, där bänkarna står närmare varann, kan endast en person sitta på varje bänk, i sicksackmönster. Totalt 17 platser.

Förutom dessa platser kan extra stolar ställas utanför varje bänk där bara en person sitter i nedre sektionen och där en person sitter närmast räcket i mellansektionen. I övre sektionen går det inte att placera stolar i trappan upp, däremot två stolar mot den bakre väggen. Totalt 7 möjliga stolsplatser.

Om ett par eller en familj sitter bredvid varandra på en bänkrad förskjuts placeringen. Ingen får sitta direkt framför en annan person.

För att tydliggöra platserna kommer stolsdynor att vara utlagda. Alla uppmanas respektera dessa placeringsregler.

Övrig anpassning i kyrkorummet

En avgränsning med rep hängs runt orgeln och ett plexiglas sätts upp i ”glipan” mellan orgelpiporna. Kantorn kommer att sitta i bortre (södra) hörnet innan mässan har börjat. Om det endast är ett fåtal personer i nedre sektionen kan kantorn gå fram till ambon och sjunga responsoriepsalmen, annars sjungs den från orgeln.

Biktstolen förses med plexiglas mellan båsen, förutom befintlig trälucka. På det sättet kan de som vill bikta med ögonkontakt göra det.

Prästen tar på munskydd när han delar ut kommunion.

Vi in- och utgångarna placeras handsprit där vigvattnet brukar stå. Alla ombeds tänka på att inte trängas när man går in i eller ut ur kyrkan.

På toaletterna finns tvål och pappershanddukar. Alla bör tänka på att inte bilda kö utanför.

Kyrkvärd håller ordning

Vid söndagens högmässa klockan 11 kommer en kyrkvärd att finnas till hands, som hjälper kyrkobesökarna att hitta lämplig plats och att inte trängsel uppstår. Om det maximala antalet besökare är uppnått kommer kyrkvärden att hänvisa ytterligare besökare till församlingssalen, där mässan visas i livesändning på filmduk. Kyrkvärdens instruktioner måste respekteras.

Text till plakat på utsidan av ytterdörrarna. Text till laminerade lappar i kyrkbänkarna.