Verksamheter

Vill du träffa Fader Dominic individuellt så behöver du registrera dig för en tid. Då får du en tid på lördag någon gång mellan 10 och 17:30•

Förnyelse av församlingens trädgård

Vi har planer på att utveckla församlingens trädgård. Vi vill ha en vacker trädgård som är lite mer lättskött än idag. 

Utöver beskärning avser vi att se över planteringarna. Till det hör att eventuellt ta bort bärbuskarna längs muren. Planket mot biskopens trädgård ska renoveras och i samband med det ser vi över den rabatten. 

Vi undrar nu om det är några i församlingen som har kunskap om de planteringar som är gjorda eller har skänkt växter och som har information att bidra med eller som vill vara med i planeringen.

Hör i så fall av er till Torsten (tomas.hawk@icloud.com) eller Lori (lori@winlin.com)

Ny tid börjar kl 18:30 efter Mässan

Alla är välkomna, MEN var och en skall ta ansvar och anmäla sig själv (och + max 1 gäst) i förväg. Ingen får komma in som inte har anmält sig i förväg. De kollar vid ingången. Deadline: den 20 juni

Torsdag 11 maj kl. 19.30 Gotlands kyrkohistoriska sällskaps årsmöte.  F. Charles håller föredrag angående de francisk-anska livet under medeltiden.  Fri entré.  Helgeandshuset, Visby stift, övervåningen. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/gotlands-kyrkohistoriska-sallskap

VI SÖKER EN DONATION:  EN SMART PHONE!

Kära vänner! 

De senaste två åren har vi varit framgångsrika med livestreaming och inspelningen av söndagsgudstjänsterna på YouTube-kanalen katolska visby.

Vårt projekt har varit mycket framgångsrikt och just nu tittar upp till 80 personer på vår mässa regelbundet. Men just nu måste vi skaffa lite ny utrustning.

Vi söker en donation av en smart telefon – i utmärkt skick – som kan användas för inspelningen. Om du kan hjälpa till, vänligen kontakta Fr Charles på 070 423 88 66 (onsdag-söndag) eller via e-post: charlestalleyofm@yahoo.com.

Stort tack och Gud!

b. Charles

Fasteinsamlingen 2023 anordnas till stöd för personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Insamlingen pågår mellan 22 februari och 16 april.

Caritas hjälper de mest utsatta i krigets Ukraina. Foto: Caritas Spes/Ukraine

Caritas hjälper de mest utsatta i krigets Ukraina. Foto: Caritas Spes/Ukraine

Det har gått ett år sedan Ryssland gick till ett fullskaligt anfall mot Ukraina. Sedan dess har stora delar av landet lagts i ruiner, el- och vattenförsörjningen slagits ut och miljoner hem bombats sönder. Kriget har orsakat en humanitär katastrof av enorma proportioner. 

Personer med funktionsnedsättningar hör till dem som drabbas allra hårdast av det skoningslösa kriget. Har man nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga eller lever med mental funktionsnedsättning blir det extra svårt att gömma sig för bomber och klara sig utan mat, värme, rent vatten, tak över huvudet och ett stabilt hjälpnätverk.

Caritas i Ukraina har alltid fokuserat på hjälpa den här utsatta gruppen. Även mitt i kriget fortsätter man att ge personer med funktionsnedsättningar den hjälp de behöver: skydd, mat, hjälpmedel och psykosocialt stöd.

Caritas Sveriges insamling till personer med funktionsnedsättningar i krigets Ukraina är ett svar på ett rop på hjälp (Emergency Appeal) från Caritas i Ukraina.

Hjälp oss att stötta deras idoga arbete och modiga kamp för de mest utsatta i det krigshärjade landet.

Skänk en gåva via:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

eller Ge en gåva-knappen här på caritas.se

Märk din gåva Fasta 2023

Stort  tack för hjälpen!

Foto: Caritas Spes/Ukraine

Ekumenisk bönevecka för kristen enhet 18-25 januari 

1.  22 januari: kl.11 högmässa Kristi Lekamen:  Gästpredi-kant:  Astrid Andersson Wretmark (svenska kyrka)

2.  22 januari:  kl. 18:  Ekumenisk gudstjänst, Terra Nova kyrka, Visby, gästpredikant:  p. Charles Talley OFM

3.  25 januari: Garda missionskyrka kl. 17:30 varmsoppa och därefter kl. 19 Ekumenisk gudstjänst, biskop Erik Eckerdal medverkar.

Vi påminner om att valet till pastoral- och ekonomirådet sker slutligen nu på Söndag Första Advent. Lämna din röst – stöd församlingen 🌺

Idag har vi nått 133 % av vårt mål: 65 633 kr. Stor tack!!


Välkommen till FFFF (Första Fredagar med Fika och Föreläsning)!  Vår näste möte:  fredag, den 4 november.  Mässa kl. 18. knytkalas fika och föredrag strax efteråt  i lilla huset intill kyrkan.  Kristi Lekamens katolska församling, S:t Hansgatan 60, Visby.  Fri entré.
19 juni 2022

Birgit avtackades av oss församlingen med en vacker gåva och har bett att få framföra sitt tack: Stort tack för den vackra ikonen madonnan från Öja , målad av Marja-Liisa Alm. Allt gott Birgit Offermans

Caritas Sverige startar insamling till stöd för befolkningen i Ukraina.
Swish 900 4789
BG 900-4789

Märk gåvan: Ukraina

Se mera: https://www.caritas.se/nyhetsarkiv/2022/february/insamling-till-stod-for-befolkningen-i-ukraina/


https://www.bilda.nu/arr/1121740/bibelstudier-i-fastan-704094
https://kpn.se/kurser-events/kurser-for-kateketer/inspirationsdag-for-kateketer-i-visby

TACK FÖR DITT BIDRAG

Vår akuta insamling under advent och jul gav ett fint resultat, 26.000 kr!  Det betyder MYCKET för våra utsatta EU-medborgare, som hörsammat vår vädjan och avstått från att komma till Gotland under pågående pandemi. 

Bidragen har nu utbetalats till familjerna / personerna med samma belopp för varje familjemedlem. 2:000 kronor.

                      STORT OCH VARMT TACK!

Lars Danielson/ Visby Stadsmission

Charles Talley ofm och Peter Wingquist/ Katolska församlingen i Visby      

Fasteinsamlingen 2021

NYTT!! Bokningssystem: Nu kan du boka plats i förväg till Söndags högmässan, kl.11.00. OBS! Vi kan inte ta emot fler än 8 deltagare. Vi börjar detta redan med Söndagshögmässan den 21 februari. Bokning börjar måndag före avsedd söndags mässa. För att boka en plats: https://forms.gle/CbnctsFg3HUyXtsj8

För att avboka din plats: katolskavisby@gmail.com

FASTAN 2021:  Bibelstudier (10 februari – 24 mars)

Välkommen till bibelstudier med p. Charles Talley OFM, kyrkoherde vid Kristi Lekamens katolska församling i Visby (Gotland)!  Under 7 möten på Zoom, ska vi tillsammans utforska fastans betydelse i våra liv och förbereda oss för stilla veckan och påsken. Utgångspunkten är den katolska traditionen, och alla är välkomna!

Vi går igenom evangeliet för askonsdagen samt alla söndagarna i fastan ur ett historiskt, teologiskt och liturgiskt perspektiv.  Och samtalar om hur vi kan anpassa våra liv till Guds Ord.

  1. Onsdagar, kl. 19.00
  2. 10,17,24 februari och 3,10,17,24 mars  (7 gånger)
  3. 45 minuter
  4. Ledare:  p. Charles Talley ofm
  5. Öppet för alla! 
  6. Ingen kostnad.  Vi får stöd av studieförbundet Bilda. 
  7. Se till att du anmäla dig i förväg:  charlestalleyofm@gmail.com  

(Om du inte varit med förr. Skick då gärna ditt personnummer). Jag återkommer med bekräftelsen och upplysningar.

God Fortsättning på det nya året vill jag önska er alla!Jag har skickat 800 dollar till barnhemmet det motsvarar 6787:- som ni har bidragit till.Jag tackar er så mycket för er generositet !Sköt om er och hoppas vi ses i kyrkan till Påsk!Varma hälsningar från Astrid Andersson https://www.farmofthechild.org/?fbclid=IwAR2NQPxDCieGcnK9RuphhxmZxmSoMzht_Bj2QynbEWffm_H3SEZojwDOOYU#

ZOOMÄSSAN FORTSÄTTER!

Eftersom vår första Mässa, som sändes med ZOOM (tisdag, den 8 december) var så framgångsrik, har vi bestämt att fortsätta med projektet.

VÄLKOMMEN TILL

KRISTI LEKAMENS FÖRSAMLINGS

ZOOMÄSSA!

tisdag, den 15 december, kl. 18.00

och

tisdag, den 22 december, kl. 18.00

Möteslänken:

https://us02web.zoom.us/j/8185120086?pwd=YzhQakFGNEpIMTlMVkx0VlVtN3Nodz09

Mötesrummet är öppet från kl. 17.45.   Jag föreslår att du kommer in tidigt så du hinner lösa eventuella tekniska problem.

Processen:

  1. I förväg:  Ladda ned Zoom appen på din dator eller mobiltelefon.  Det kan du göra långt innan mötet:  https://zoom.com
  • När du ska gå in i mötet, klicka på möteslänken. Klicka sedan på ”Allow”.

Kära vänner och församlingsbor, nu närmar sig julen och än en gång vänder jag mig till er och ber om stöd till barnhemmet i Honduras som heter Farm of the Child.
I år firar barnhemmet 25 år! Vi har stöttat detta projekt under alla år och jag hoppas vi kan göra det även i framtiden, men utmaningarna är stora! Corona har tvingat barnhemmet till stora uppoffringar för att ha möjlighet att få volontärer att komma och att bryta den isolering som inte bara lagts på dem utan också på omgivningen som man hjälpt med skola och sjukvård!
Dessutom har de drabbats av 2 svåra orkaner vilket har gjort att de tvingats till tidvis evakuering samt förstörelser bland annat  genom översvämningar.
Som ni förstår behöver de hjälp!
Ni kan stödja dem genom att swisha till mig: tel. 0706847655 eller betala in på konto: Handelsbanken 6636-542609991.
Alla bidrag mottages med stor tacksamhet och den 21 december skickar jag pengarna som en julgåva!
När vi alla åter kan mötas i kyrkan berättar jag gärna vid kyrkkaffe eller på en församlingsafton om vårt sk. Vincentprojekt som blev Farm of the Child.
Till dess var försiktiga och kom ihåg vår Herres ord: Allt vad ni gjort för dessa de minsta har ni gjort för mig!
Varmt tack!
Astrid Andersson


KULTURNATTEN 5 OKTOBER – KRIST LEKAMENS KYRKA
Kl 18:00 Vigiliemässa med tillbedjan, avslutas med sakramental välsignelse.
Celebrant: Fader Charles Talley OFM
Kl 19:00-20:00 Enklare förtäring i församlingssalen.
Kl 20:00–23:00 Fortsatt tillbedjan inför Det Allraheligaste Sakramentet.
Kl 20:00 placeras Monstransen åter på altaret. Därefter kommer vi att be tillsammans under de följande 3 timmarna: Completorium (Kyrkans aftonbön), bön i tystnad, läsningar och meditation framför det Heliga Sakramentet.
Sakramentet får aldrig lämnas ensamt. Ett tidsschema kommer att anslås i kyrkan där vi ber er teckna er för den tid som passar bäst under perioden 20:00 – 23:00, allt från 15-30 minuter upp till en timma. Vi behöver så mångas hjälp som möjligt.
Vi ber om nåd och stöd till dem som lider under den hotfulla krissituationen i Europa och Mellanöstern och att Jesus i sin Gudomliga Barmhärtighet ingjuter i oss modet att finna konkreta lösningar för att bringa fred på jorden.