Gravvälsignelse november 2019 Alla Helgons dag – Alla Själars dag

Gravvälsignelse november 2019

Anmälan av grav som jag önskar få välsignad:

____ JA. Jag vill vara med vid välsignelsen.

____ NEJ. Jag kan inte vara med, men vill gärna att ni kommer och välsignar graven.

Kyrkogård ____________________________________________________

Namn på gravsten ______________________________________________

Mitt namn_______________________________________________________

Tel________________________________________________________________

 1. Fredag den 1 november: Alla Helgons dag
  1. Tillbedjan kl. 17.00 – 18.00
  2. Högmässa kl.18.00
 2. Lördag den 2 november: Alla Själars dag
  1. Mässa kl. 11.00
  2. Gravvälsignelse på Norra Kyrkogården, Visby, från kl. 12.30
  3. Vigiliemässa kl. 18.00
 3. Söndag, den 3 november
  1. Högmässa kl. 11.00. Vi firar Alla Helgons dag.
  2. Gravvälsignelse på Södra Kyrkogården, Visby, från kl. 12.30
 4. Under november månad: Gravvälsignelse på landsbygden. Önskar du någon grav välsignad, skicka in denna anmälan. Om du vill vara med under välsignelsen, ange det också, så får du mer information.

email_____________________________________________________________