Kyrkoblad Nr 2 2020

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

KYRKOBLAD

S:t Hansgatan 60, Visby

Facebook:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby

Kära bröder och systrar,

Pax et Bonum!  Fred och allt Gott!  Som franciskan brukar jag använda denna hälsning av den helige Franciskus (1181-1226), vår ordensgrundare.  Varenda gång som Franciskus kom in till en stad, gick han omedelbart till centrum och hälsade människorna med Guds välsignelse.  Först skrattade folk åt honom.  Men sedan, med tiden, upptäckte de att han menade allvar och ville påminna dem om att Herren alltid fanns hos dem – såväl i centrum av staden som i centrum av deras dagliga liv.  Även idag finns Jesus i centrum av våra hjärtan och i centrum av vårt dagliga liv. Fred och allt Gott!

Vi började året med flera liturgiska firningar: nyårsafton, nyårsdagen, annandag, Trettondag jul och Epifania, samt vardagsmässor och sakramental tillbedjan. Och vi har barnundervisning, konfirmationsgrupp och Katolskt Forum.  Den 18 januari invigdes böneveckan för kristen enhet med ett föredrag av Pastor Johan Bäckrud, Pingstkyrkan Visby.  Efteråt firade vi ekumenisk vesper i kyrkorummet. Ett varmt välkomnande gavs till våra gäster, flera av dem hade aldrig varit in i en katolsk kyrka förut. Längre fram i månaden hade jag en visning för en liten studiegrupp av äldre Visbybor.  Ingen av dem hade heller varit i en katolsk kyrka förut!  Låt oss fortsätta bjuda in folk från alla olika håll!  Jag vill framföra ett tack till alla er församlingsmedlemmar som så ofta ställer upp och välkomnar besökare.

Den 15 januari firade kyrkoherden sin 70-årsdag.  Strax efter mässan var det en fantastisk överraskningsfest med god mat, musik, och två (!) chokladtårtor. 

Söndagen dessförinnan hade samme kyrkoherde fått en gåva överlämnad från församlingens medlemmar med bl.a. ett års medlemskap i Musikaliska Sällskapet.

Tack alla för hälsningar, stöd, och vänlighet.  Jag har varit här i endast tre månader, men ni har redan lyckats skämma bort mig fullständigt!

Den 15 januari var också dagen när vår älskade Harriet Westerlund dog för ett år sedan.  Jag fick träffa henne i flera omgångar och förstod hur mycket hon betydde, för hela församlingen.  Vi tackar Herren för hennes liv! Nu i februari, kommer vi ihåg i våra böner vår diakon Birger Andersson, som avled 2017.

Liturgi. Nyligen har vi börjat med såväl rosenkrans (fredagar, kl. 17.30) som vesper (lördag, kl. 17.00).  Vårt liturgiska firande växer fram! Varmt välkommen Thomas Ekelöf, f.d. kantor i församlingen, som håller en workshop för lektorer 1 februari.  Ett tiotal människor har redan anmält sig!

Kommunikation.  Vi fortsätter regelbundet med församlingsbrev, hemsida och Facebooksida. Vi tackar Peter Wingquist för allt arbete han lägger ned på att hålla oss uppdaterade.

Gud välsigne er!

p. Charles Talley OFM, Kyrkoherde

Kommande evenemang

Februari

1 Workshop för lektorer med Thomas Ekelöf kl. 11:00
2 Högmässa kl. 11:00
9 Högmässa kl. 11:00
15 Katolsk Forum: Marja-Liisa Alm Ikonmålare om Ikonens Tillblivelse
16 Högmässa kl. 11:00 Generalvikarie p. Pascal Lung OP installerar p. Charles som kyrkoherde.
26 Askonsdagen. Fastan börjar. Välsignelse och utdelandet av askan vid Mässan kl. 12:15 samt 18:00

Mars

14 Katolskt Forum: Birgitta Jansson fil kand talar om den ekumeniska franciskanska pilgrimsfärdsrörelsen
25 Jungfru Marie bebådelse. Mässa kl. 12:15
27-29 Konfirmationsläger, Marielund

April                 Stilla veckan och Påsk

5 Palmsöndag. Procession och högmässa kl. 11:00
7 Oljeinvigningsmässa med kardinal Anders Arborelius OCD, Domkyrkan, Stockholm
9 Skärtorsdagen. Högmässa med fottvagning kl. 18:00
10 Långfredagen. Ekumenisk korsväg från Stora torget kl. 12:00Gudstjänst kl. 15:00
11 Påskafton. Vigiliemässa kl. 21:00
12 Påskdagen. Högmässa kl. 11:00
13 Annandag påsk. Högmässa kl. 11:00Ekumenisk gudstjänst, Visby domkyrka, kl. 11:00
18 Katolskt Forum: Prof emeritus Nils Blomqvist, om Petrus de Dacia.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mässor: söndag kl. 11:00 (högmässa), onsdag kl. 12:15.  torsdag, fredag och lördag kl. 18:00 (lördag vigiliemässa).

Under perioden 3 – 13 februari är p. Charles bortrest. Inga mässor under veckan, endast högmässa den 9 februari kl. 11.00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++