Kyrkoblad Nr 3 2020

Nu må ni vända om till mig av allt ert hjärta, säger Herren (Joel 12: 2)

Kära bröder och systrar!

Med dessa ord, från profeten Joel i askonsdagens liturgi, börjar vi fastan i år. Vår 40 dagars reträtt i öknen medan vi förbereds för påskens glädjefulla firande av Kristi uppståndelse.  40 dagar med Jesus i våra hjärtans öken.  40 dagar för att upptäcka på nytt, eller kanske för första gången i livet, Guds kärlek, barmhärtighet och ömhet. Fastetiden, med dess disciplin och krav på bön, fasta, och allmosegivande, bör egentligen inte skrämma bort oss. Tvärtom! Det ger oss en underbar möjlighet att fördjupa vår relation med Gud, med oss själva och med varandra.  All disciplin har bara ett mål: Att hjälpa oss fokusera mer på det som är viktigast i våra liv.  Med disciplin kan vi i vårt hjärta och sinne släppa gamla vanor. Vi kan tömma oss för att skapa ett utrymme för Kristus att gå djupare in i våra själar.  Låt oss be till Herren för varandra, för vår fina församling, för vår kyrka, och för vår lidande och kämpande värld.

Mycket har hänt under den senaste månaden!  Vi började februari med en fantastisk lektorsworkshop som leddes av Thomas Ekelöf.  Sedan firade vi Kyndelsmässodagen, med Sankt Blasius välsignelse efter mässan.  Den 3-13 februari åkte vår kyrkoherde (jag) till Kalifornien, USA,  för att delta i ett möte hos franciskanerna. Den enda besvikelsen var vädret. Det var varmare på Gotland än i San Francisco!. . . . Ikonkonstnären Maija-Liisa Alm höll ett mycket uppskattat föredrag om sin verksamhet den 15:e, som ett inslag i Katolskt Forum. Stiftets generalvikarie p. Pascal René Lung, OP, höll i kyrkoherdens installation på söndagen den 16:e.  I sin predikan sa p. Pascal att kyrkoherden ska komma ihåg att alltid visa tålamod, förstånd, och förlåtelse inför församlingsmedlemmarna.  Kyrkoherden svarade att han ville så gärna att församlingsmedlemmarna skulle visa tålamod mot honom också, speciellt när han gör så många misstag! 

Biskop Anders har utnämnt ett övergångsråd i vår församling  “tills det blir nyval till pastoral- och ekonomiråd för att biträda kyrkoherden”. Rådet består av p. Charles, Ulf Samuelsson, Anders Kvist., och Christine Morris.  Ulf och Anders kommer att träffa församlingen på söndag den 3 maj.  Då ska förra årets resultatrapport presenteras. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att komma och lyssna, ställa frågor och lämna synpunkter!

Till slut, får jag tacka er för alla böner och stöd. Min äldste broder, James (Jim) Talley dog den 16 februari, i Ohio, USA, vid 79 års ålder.  Han hade varit sjuk länge. 

Gud välsigne er!

p. Charles Talley OFM (Kyrkoherde)

Kommande Evenemang

 • februari 2020:
  • 26                Askonsdagen.  Fastan börjar. Välsignelse och utdelandet av askan vid mässan kl. 12.15 samt kl. 18.00
 • mars 2020:
  • 14                Katolsk Forum: Fil.kand. Birgitta Jansson, ”Franciskanska pilgrimsvandringar”, Församlingshemmet, kl. 15.00
  • 25                Jungfru Marie bebådelse Mässa kl.12.15
  • 27-29          Konfirmationsläger, Marielund
 • april 2020:  Stilla Vecka och Påsk
  • 5                  Palmsöndag, procession med högmässa kl. 11.00
  • 7                  Oljevigningsmässa med kardinal Anders Arborelius OCD, Domkyrkan, Stockholm
  • 9                  Skärtorsdag. Högmässa kl. 18.00 med fottvagning
  • 10                Långfredag
   • Ekumenisk korsväg från Stora Torget, kl. 13.00
   • Gudstjänst:  kl. 15.00
  • 11                Påskafton. Vigiliemässa kl. 21.00
  • 12                Påskdagen. Högmässa kl. 11.00
  • 13                Annandag påsk.
   • Högmässa kl. 10.00
  • 18                Katolskt Forum:  Prof. emeritus Nils Blomqvist, “Peter Gotlänning och Hans Sångmö, Församlingshemmet, kl. 15.00
 • maj 2020:
  • 3                  Rapport från övergångsråd i Kristi Lekamens församling med Ulf Samuelsson, Anders Kvist, Christine Morris, och p. Charles i församlingshemmet efter högmässan.
  • 16                Katolskt Forum: Carin Jakobsson, ”Renovering av en medeltida kyrka”, Församlingshemmet, kl. 15.00
  • 17                Första Kommunion, högmässa, kl. 11.00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mässa: Söndag kl. 11.00 (högmässa), onsdag kl. 12.15.  torsdag, fredag och lördag kl. 18.00 (lördag vigiliemässa).

Bikt:  en halvtimme innan mässans början eller efter överenskommelse med prästen.

Sakramental tillbedjan:  måndag och torsdag 8-9, onsdag 11-12, tisdag-lördag 17-18. 

Rosenkrans: fredag 17.30.

Vesper: lördag 17.00