Stillhet i Advent: En kort reträtt 22-23 -24 november

22-23 -24 november, 2019

Kristi-Lekamens katolska församling, St. Hansgatan 60, Visby

Fri entré

Advent börjar i söndagen den 1 december.

Som vi alla vet är december månad full med aktiviteter och förberedelser till jul.  Men för oss kristna och katoliker kräver andlig förberedelse inför julen också tystnad och stillhet.

Det är ett gynnsamt tillfälle till förnyelse och fördjupning av vår tro i väntan på Kristi födelse i våra hjärtan.

Här i församlingen erbjuder vi en tredagars reträtt i vår kyrka!

Reträtt: Kristi Lekamens församlingshus

fredag, den 22 november

kl. 18.00 – 19.00  Inledning och tyst meditation 

lördag, den 23 november

kl. 10.30 – 11.30 Andlig vägledning och tyst meditation 

kl. 15.00 – 16.30  Katolskt Forum

söndag, den 24 november

kl. 09.30- 10.30  Meditation och avslutning

Mässa: Kristi Lekamens kyrka

fredag, kl. 17.00. 

lördag, vigiliemässa kl.18.00.  

söndag, Högmässa, kl. 11.00

Hans Gunnar Adén var tidigare svensk ambassadör i Armenien och Georgien. Men innan han började sin karriär i den diplomatiska tjänsten tillbringade han 12 år som cisterciensermunk i Frankrike och har skrivit en bok om sina erfarenheter där.

Hans Gunnar kommer att leda en tredagars reträtt innehållande andlig vägledning och tyst meditation. Han kommer även att tala på Katolskt Forum lördagen den 23 november. Under de kommande veckorna kommer vi att ge mer information. Välkommen till Stillhet i Advent!