Akut insamling i Advent till ”våra” utsatta Eu medborgare!

Kära församlings medlemmar. Som många av er vet så har vi 50 EU-medborgare på Gotland som vi bla ser utanför våra affärer eller som i bästa fall är ute på ströjobb. Det finns flera organisationer som hjälper dem här på Gotland bla, med en samordnare vilken kallas för ”Vinternatt”, samt en grupp ”Enkla jobb för Eu-migranter”. Vår församling är representerad i båda dessa grupper. Därför kommer vi med en vädjan: 

AKUT INSAMLING I ADVENT TILL ”VÅRA ”UTSATTA EU-MEDBORGARE!

Nu i   adventstider och i skuggan av pandemin har de flesta av ”våra” EU-medborgare lämnat Gotland och   sina tillfälliga ”ströjobb” och tiggeri. Tillsammans och återförenade med sina familjer är de fortfarande ovälkomna i sina egna länder och samtidigt utan egna hopsparade pengar! Utsattheten hos ”våra” utsatta EU-medborgare är därför akut!

VÄDJAN! Kan Du bidra med en stor eller liten slant som   snarast kommer betalas ut till ”våra” familjer på deras bankkonton. I våras gjorde vi en liknande insamling med samma syfte och med ett gott resultatet, där varje familj fick samma bidrag. I samband med utbetalningen vädjar vi om att avstå från att komma till Gotland under rådande pandemi och vi upplyser om att härbärget är avvecklat 

Insamlingen sker under perioden adventstid.

Snälla sätt in Ditt bidrag på Stadsmissionen:

  • Bankgiro  5475 -7745  och skriv ” Akut Vinternatt”
  • Clearing 6631 och Kontonr 157 846 628 och skriv  ”Akut Vinternatt”                             

Elisabeth Ström och Lars Danielson/ Visby Stadsmission och 

Charles Talley och Peter Winquist/ Katolska församlingen Visby.