Brev till Församlingen F. Charles Talley ofm

Käre medbröder och -systrar,
Pax et Bonum! Frid och allt Gott!
Denna helg firar den katolska världen tillsammans Krist Kropps och Blods Högtid: Corpus Christi på latin. Festen har en mycket speciellt mening hos oss i Visby, eftersom det är vår församlings patrocinium, dvs. vår patronatsfest.


Här nere kan du läsa hela brevet. Du kan också ladda ner det som en PDF-fil.


Käre medbröder och -systrar,
Pax et Bonum! Frid och allt Gott!
Varmaste hälsningar från Danville, Kalifornien, USA, där jag befinner mig just nu. Denna helg firar den katolska världen tillsammans Krist Kropps och Blods Högtid: Corpus Christi på latin. Festen har en mycket speciellt mening hos oss i Visby, eftersom det är vår församlings patrocinium, dvs. vår patronatsfest.

När jag skriver vår vill jag själv också vara inkluderad. Kanske har ni redan hört, men nu är det officiellt. Jag har blivit utnämnd till t.f. kyrkoherde i Kristi-Lekamens församling från och med den 1 oktober och framåt. Jag känner mig väldigt tacksam över att kunna vara med er och jobbar tillsammans med er för vår kyrka och för Guds rike. Tyvärr kan jag inte vara med er denna helg, men jag ser fram emot att vara på Gotland snart – den 5-22 juli.

Under tiden håller jag er alla i mina tankar och böner – och i mitt hjärta, förstås. När vi som katoliker funderar på Corpus Christi- Kristi Kropps och Blods Högtid—vad är det som är viktigast för oss? Eukaristin, naturligtvis. Jesu Kristi närvaro hos oss när vi samlas ihop i hans namn och deltar i denna utströmning av hans kärlek för oss. Vi firar Corpus Christi dagen med en procession för att påminna oss om att Kristi kärlek inte är endast för oss allena. Genom oss ska hans kärlek delas med alla våra bröder och systrar varenda dag.

Första läsningen är från 1 Moseboken. Melkisedek (kung och präst) och Abram träffas. Melkisedek bär fram bröd och vin som gåvor. Ett tydligt tecken på Kristi självutgivning i den sista måltiden och på korset. Han välsignar Abram som Guds representant. Och Abraham ger till Gud, genom prästen, tiondet av all sin egendom.

I det 1:a Korintierbrevet skriver Paulus om hur Eukaristin firades bland kristna under första århundradet. Hans beskrivning undertstryker måltidens och offergåvans stora betydelse och centralitet för kristna då och nu.

I Lukasevangeliet, Jesus mättar alla: de rika såväl som de fattiga. De värdiga och de ovärdiga jämlikt. Bröd och fisk – tecknen på Eukaristin.
Kristi kropp, Kristi blod ”utgjutet för er och för de många” betyder att vi som deltar i Eukaristin måste dela Kristus med andra människor. Som Sankt Johannes Chrysostomos har skrivit: ”Eukaristin förbinder oss med de fattiga” och med alla våra medbröder och systrar.

Detta är vårt privilegium och uppdrag samtidigt. Även vi här i vår församling måste förnya vårt åtagande att tjäna varandra och speciellt de utkastade och fattiga bland oss. Ensamma kan vi inte göra någonting. Men genom Kristus – genom Kristi Kropp och Blod – kan Herren göra mycket med oss. Välsignad vare Gud i evighet!

f. Charles Talley OFM