Församlingsbrev Nr 5 2021-10-10

No. 5 2021-10-10

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING, VISBY

Hemsida:  https://katolskagotland.se   YouTube: katolska visby

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby

SWISH:  123 228 97 26

“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,

nämligen fridens tankar . . . till att ge er en framtid och ett hopp.”– Jeremia 29:11

Kära församlingsmedlemmar: 

Frid och allt Gott!  Jag funderar ofta på Herrens löfte till oss genom profeten Jeremia. Vi har alla gått genom så mycket under de senaste 18 månaderna när det gäller coronaviruset! Men nu med Herrens hjälp, kan vi börja hoppas på framtiden.  Jag tackar er så mycket!  Hittills har vi lyckats att hålla ihop med Guds hjälp och ömsesidigt stöd.  Vi har lärt oss att bli mer flexibla och kreativa: sociala medier och livesändningen av gudstjänsterna har blivit till stor hjälp. Församlingens coronavirusgrupp har blivit oerhört viktig.  Tack vare våra volontärer, kyrkvärdar, och sakristan har vi kunnat hålla kyrkan öppen alla dagar.  Nu har vi regelbundna gudstjänster och barnkatekes igen.  Och även kyrkkaffe!  Det verkar om att saker och ting går åt rätt håll igen.

Var befinner vi oss just nu?  Vart skall vi tillsammans? Det är dags att ´nystarta´ vårt församlingsliv. Det krävs en dialog och process för att fortsätta.

Jag bjuder er att delta i ett församlingsmöte:

söndag, den 17 oktober, kl. 12.30 i kyrkan

för att diskutera vår framtid.

Jag kommer själv att ge en verksamhetsberättelse med fokus på den pastorala nivån.   Anders Kvist, som representant från församlingens ekonomiråd, kommer att berätta om vår ekonomiska situation.  Sedan tar vi frågor och kommentarer från församlingsmedlemmar.  Mötet kommer att ta cirka en timme.

Det här är en början.  Vi kommer naturligtvis inte att lösa alla våra utmaningar, , men med hjälp av den Helige Ande kommer kommunikation och ömsesidig respekt att förbättras.  Jag tror att vi tillsammans–steg för steg– kommer att förverkliga den framtiden full av hopp som Herren har lovat oss.

Godbless,

p. Charles Talley OFM

Kyrkoherde