Julbrev till Församlingen 20 dec 2020

Kära systrar och bröder,

Frid och allt Gott!

“Ära i höjden åt Gud,” förkunnade änglarna vid Jesusbarnets födelse i Bethlehem

”och på jorden frid åt människor av god vilja!”  På sin tid, för 800 år sedan, förenade den Helige Franciskus sin röst med änglarnas för att förkunna Herrens ankomst och närvaro ibland oss. ”Frid och allt Gott,” ropade han medan han vandrade längs Assisis gator. Folk tyckte att han var galen.  Och det var han. Galen av Gud!  

Vi är som katoliker kallade att tillsammans med alla våra kristna medbröder och systrar förkunna dessa goda nyheter i vår egen tid! Tokiga och galna av Gud!

Men, var finns glädjeropen och de goda nyheterna bland oss? Var finns tecknet på Jesu närvaro – i pandemin?  Hur skulle vi kunna glädja oss med så mycket lidande i vår värld?  Även här på vår älskade, sköna, ö märker man pandemins avtryck genom ett växande antal sjuka människor och en ekonomisk nedgång som kan påverka vår trygghet långt in i framtiden. 

Våra familjer och vår församlingsgemenskap har också drabbats av pandemin. Många av våra församlingsmedlemmar som hör till riskgrupper sitter hemma helt ensamma och isolerade. Gudstjänsterna har blivit inställda. Människor har det svårt att delta i det sakramentala livet – särskilt i eukaristin, som står i centrum av vårt katolska liv.  

Men! Men!! Trots alla motgångar fortsätter vi hysa hopp och även glädje. Den Helige Ande leder oss.  Vi har tvingats improvisera och att anpassa oss till den nya, föränderliga, situation som vi befinner oss i! Och vi har lärt oss att man också måste vara beredd på att göra misstag längs vägen. 

Vår kyrka är öppen fem dagar i veckan och det märks att allt fler besökare svänger förbi för att tända ett ljus och be. Inspelade mässor följs av församlingsmedlemmar såväl som människor från övriga Sverige och andra länder. Mässan på Zoom riktad till barnfamiljerna har blivit en enorm succé,  liksom vår Adventsbibelstudie. Allt fler håller sig informerade genom vår hemsida, Facebook-sida, YouTube-kanal – och Zoom! Det är inte tillräckligt tillfredsställande förstås, men det hjälper.

Förhoppningsvis ska vi kunna återvända till ett mer normalt sätt att leva som kyrkofamilj efter vaccineringen och i bästa fall kommer vi att kunna fira påsk tillsammans i vår kyrka!  

Vi fortsätter att med Guds hjälp stötta varandra. Jesus Kristus har kommit till vår värld. Han finns hos oss idag. Och han ska finnas hos oss i framtiden och i evighet!

“Ära i höjden åt Gud och på jorden frid åt människor av god vilja!”

Gud jul och Gott Nytt År önskar

f. Charles