Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari

Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

Stiftets nya direktiv – som gäller från den 12 januari – är följande:

  1. För mässor och andra gudstjänster inomhusmed högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.
  2. För mässor och andra gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  3. För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Förutsättningen då är att ytterligare en mässa erbjuds samma dag då man inte kräver vaccinationsbevis men följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
  4. Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster är det tillåtet med maximalt 50 deltagare och att man följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
  5. Kyrkoherdarna rekommenderas fortfarande att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
  6. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

Vi ber alla att observera följande:

  • Präster, diakoner, ministranter, kör, musiker m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.
  • Barn under 18 år räknas som deltagare i ovan nämna antal.
  • Vaccinationsbevis kan endast krävas för personer över 18 år.
  • För kontroll av vaccinationsbevis finns en app att ladda ner på Myndigheten för digital förvaltning.

Stockholm den 12 januari 2022

Kardinal Anders Arborelius OCD                                              Msgr Stjepan Biletic

Biskop i Stockholms katolska stift                                            Kansler i Stockholms katolska stift