Avskedsbrev från Birgit Offermans Visby 22 02 18

Kära systrar och bröder i Kristi Lekamens Församling

Den 21 februari 2007 askonsdag, var första gången som Jan och jag deltog i mässan i vår kyrka. Det var en kall och blåsig kväll, snön virvlade runt. Jan frågade mig – ” Varför har vi flyttat hit, här är ju lika kallt som i Norrbotten?” Just då kändes det lite motigt att få ordning på allt, packa upp och finna den rätta platsen för alla saker. Och inte minst att hitta ett sammanhang och en plats för oss själva. Att då få mötas av så mycket vänlighet och omtanke som ni församlingsmedlemmar visade oss var helt fantastiskt. Vi kände oss så välkomna från första stund och har aldrig ångrat att vi bosatte oss på Ön.Det visade sig ganska snart att församlingen i Visby hade mycket gemensamt med den församling som vi kom från i Luleå. Medlemmar som kände varandra och hjälptes åt för att få allt att fungera i församlingen. Vi kände oss behövda och fick möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter både i praktik och teori.Jag har så många fina minnen som jag bär med mig, vackra liturgier i kyrkan och i kyrkor på landet, intressanta samtal vid kyrkkaffe, föredrag, studiecirklar och inte minst trevliga fester.Men livet är inte bara glädje och ljus, mörker finns också som en del av livet. Utan de mörkare dagarna skulle vi inte se de ljusa. Senaste två åren har inneburit stora utmaningar för oss alla. Vi har på olika sätt fått förändra våra vanor och göra uppoffringar. Vi har fått olika erfarenheter som vi bär med oss. För Jan och mig innebar hans sjukdom en omskakning och omprövning av mycket som vi tagit för givet i livet. Så snabbt saker kan förändras. Jag vill tacka er alla för det stöd ni gav oss under hans sjukdomstid, och sedan till mig när Jan lämnat oss.Det är med vemod som jag lämnar Gotland och börjar ett nytt kapitel i livet. Ett kapitel med större närhet till mina barn och barnbarn, som säkert kommer ge mig mycket glädje. Men församlingen i Visby kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta. Femton innehållsrika år, så mycket att vara tacksam över. Varma hälsningar och önskan om Guds välsignelse På återseende / Birgit Offermans