Vi har idag haft ett församlingsmöte och avslutat val till Pasoral- och Ekonomiråd – för er kännedom anslås här verksamhetsberättelse och val resultatet:

Verksamhetsberättelse 2022 p. Charles Talley OFM, kyrkoherde 2022-11-27 Stabilitet Kristi Lekamens är Sveriges minsta katolska församling med 167 medlemmar. Ändå har vi samma uppdrag som alla: att förkunna evangeliet med våra liv enligt vår älskade katolska tradition. Trots corona epidemien har vi lyckats att fortsätta framåt.  Kyrkan är nu öppen alla dagar tack vare våra … Läs mer

Kungörelse Första Advent 27 nov

Kommande vecka;     Katolska Visby YouTube.     Om du önskar köpa Katolsk Kalender genom församlingen meddela i sakristian. Finns några kvar. Insamlingen för att matcha det belopp på 50 000 kronor som en anonym donator har velat hjälpa vår församling med är nu avslutad. Vi fick donationer på mer än 50 000 – så därmed har församlingen tillsammans med … Läs mer

Kungörelse Kristus Konungens dag  20 nov

Kommande vecka;     Församlingen ska välja ett gemensamt pastoral- och ekonomi-råd för åren 2023–2026.  Förtidsröstning 13–26 november 2022 kan ske i anslutning till de mässor som hålls under perioden, eller efter personlig kontakt med kyrkoherden. Röstning sista valdagen 27 november 2022 i anslutning till högmässan. Gravvälsignelse Landsbygden överenskommelse med F. Charles – gäller hela november. Om du önskar … Läs mer

Kungörelse 33 söndagen under året 13 nov

Kommande vecka;     Torsdag ”Sta Elisabeth av Ungern” Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00 Fredag Mässa kl 18:00,  Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 Söndag 20 november ”Kristus Konungens Dag”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube.     Församlingen ska välja ett gemensamt pastoral- och ekonomi-råd för åren 2023–2026. Åtta nominerade kandidater … Läs mer

Kungörelse Alla Helgons dag 6 nov

Kommande vecka;     Torsdag ”St Leo den Store” Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00 Fredag ”St Martin av Tours” Mässa kl 18:00,  Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 Söndag 13 november ”33 söndagen under året”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube.     Gravvälsignelse Landsbygden överenskommelse med F. Charles – gäller hela november. … Läs mer

Kungörelse 31 söndagen under året 30 okt

Kommande vecka;   • Torsdag ”St Martin de Porres” Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00 • Fredag ”S.t Carlo Borromeo”, Mässa kl 18:00, FFFF: Första Fredags Fika och Föredrag kl 18:30. • Lördag Vesper kl 17:15, Helgmålsmässa kl 18:00. Gravvälsignelse i Visby lördag kontakta Fader Charles • Söndag 30 oktober ”Alla Helgons Dag”, Enkelmässa kl9:30 och Högmässa kl  11:00, samtidigt live påKatolska Visby YouTube.    Gravvälsignelse i Visby söndag kontakta Fader Charles. Landsbygden överenskommelse med F. Charles – gäller hela november. Välkommen till FFFF (Första Fredagar med Fika och För-eläsning) den 4 november kl 18:30. Knytkalas – fika … Läs mer

Ekonomisk Information oktober 2022

Kära systrar och bröder! Församlingen har ett övergångsråd i väntan på nyval till ett ordinarie pastoral- och ekonomiråd den 27 november. Övergångsrådet är utsett av biskopen och i det sitter förutom kyrkoherden; Anders Kvist och Ulf Samuelsson från Sankta Eugenia församling samt från vår församling Torsten Hökby, Johan Ekman och Lori Björkegren. Övergångsrådet arbetar med att ge församlingen full kontroll … Läs mer

Kungörelse 30 söndagen under året 23 okt

Kommande vecka;     Torsdag Tillbedjan och Mässa inställd Fredag Rosenkransbön kl 17:30, Mässa kl 18:00, Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 Söndag 30 oktober ”31 söndagen under året”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  Bikt är möjligt 30 minuter före mässan på helger (lördag-söndag). Eller efter överenskommelse.    Inför valet till pastoral- … Läs mer

Kungörelse 29 söndagen under året 16 okt

Kommande vecka;     Torsdag Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00 Fredag Rosenkransbön kl 17:30, Mässa kl 18:00, Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 Söndag 23 oktober ”30 söndagen under året”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00, samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  Bikt är möjligt 30 minuter före mässan på helger (lördag-söndag). Eller efter överenskommelse.    Ett … Läs mer

Val till kyrkoråd – Nominera din kandidat

Kristi lekamens katolska församling ska välja pastoral- och ekonomiråd. Var med och föreslå ledamöter! Valbara kandidater är församlingsmedlemmar som fyllt arton år och regelbundet deltar i församlingslivet. Under några år har ansvaret för församlingen delvis legat hos stiftet centralt. Nu har det blivit tid för församlingen att utse ett eget pastoral- och ekonomiråd. Rådet kommer … Läs mer

Församlingsbrev No. 5 2209-10-06

2022-10-06 KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  https://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.— Heliga Birgitta av Vadstena Och efter Herren hade givit mig bröder, Visade ingen mig vad jag skulle göra, utan den Högste … Läs mer

Församlingsbrev Nr 3 2022-07-10

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  https://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt … Läs mer

Vigning av Rysslands och Ukrainas folk åt den saliga Jungfru Marias obefläckade hjärta.

Vigningen kommer att ske imorgon Fredag i kyrkan kl. 17.00 Vigning av Rysslands och Ukrainas folkåt den saliga jungfru Marias obefläckade hjärta Marie bebådelsedag, 25 mars 2022 Brev från påven till världens biskopar  den 21 mars 2022  Käre medbroder,  Nästan en månad har gått sedan kriget i Ukraina utbröt, ett krig som dagligen åsamkar Ukrainas … Läs mer

Församlingsbrev Nr 1 2022-03-20

2022-03-20 KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  https://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby YouTube kanal: katolska visby Käre bröder och systrar, Pax et Bonum!  Frid och allt Gott!  Vi befinner oss nu mitt i fastetiden—och, tyvärr— samtidigt mitt i det fruktansvärda kriget i Ukraina.  Precis när vi börjar ta oss … Läs mer

Avskedsbrev från Birgit Offermans Visby 22 02 18

Kära systrar och bröder i Kristi Lekamens Församling Den 21 februari 2007 askonsdag, var första gången som Jan och jag deltog i mässan i vår kyrka. Det var en kall och blåsig kväll, snön virvlade runt. Jan frågade mig – ” Varför har vi flyttat hit, här är ju lika kallt som i Norrbotten?” Just … Läs mer