Kungörelse Fjärde söndagen i Fastan 19mars

Kommande vecka;     söndag 26 Mars får vi besök av F. Nathan Spychala ofm som kommer att ge tillfälle till bikt före Högmässan och efter. Bibelstudie: Fastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk: Fasteinsamlingen 2023 anordnas till stöd för personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Insamlingen pågår mellan 22 februari och 16 april. SWISH 900 4789  eller BG 900-4789          Märk din inbetalning ” Fasta … Läs mer

Kungörelse Tredje söndagen i Fastan12mars

Kommande vecka;    • Onsdag kl. 19-20 på Zoom Bibelstudie Fastan • Tors Sakramental Tillbedjan kl 17:15,Mässa kl 18 • Fredag Korsvägsandakt 17:15 Mässa kl 18:00 • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00samtidigt live på Katolska Visby YouTube.   • Söndag 19 mars ”Fjärde söndagen i Fastan”,Högmässa kl 11:00 Bibelstudie: Fastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk: Man kan anmäla sig genom studieförbundet Bilda. Ingen kostnad: https://www.bilda.nu/gotland Fasteinsamlingen 2023 anordnas till stöd för personer med funktionsnedsättningar i … Läs mer

Kungörelse Andra söndagen i Fastan 5 mars

Kommande vecka;     Bibelstudie: Fastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk: Man kan anmäla sig genom studieförbundet Bilda. Ingen kostnad:  https://www.bilda.nu/gotland Fasteinsamlingen 2023 anordnas till stöd för personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Insamlingen pågår mellan 22 februari och 16 april. SWISH 900 4789 BG 900-4789                                          Märk din inbetalning ” Fasta 2023” Hjälp de jordbävningsdrabbade i norra Syrien och Sydöstra Turkiet … Läs mer

Påvens fastebudskap 2023: Fastetidens botgöring och den synodala vandringen

Kära bröder och systrar!Evangelierna enligt Matteus, Markus och Lukas berättar alla samstämmigt om Jesu förvandling. I denna händelse ser vi Herrens svar på att hans lärjungar inte lyckades förstå honom. Kort dessförinnan hade det uppstått en riktig konflikt mellan Mästaren och Simon Petrus, som ‐ efter att ha bekänt sin tro på Jesus som Kristus, … Läs mer

Kungörelse Första söndagen i Fastan 26feb

Kommande vecka;    • Onsdag kl. 19-20 på Zoom Biblestudie Fastan • Tors Sakramental Tillbedjan kl 17:15,Mässa kl 18 • Fredag Korsvägsandakt 17:15 Mässa kl 18:00 • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00samtidigt live på Katolska Visby YouTube.   • Söndag 5 mars ”Andra söndagen i Fastan”,Högmässa kl 11:00 Bibelstudie: Fastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk: Man kan anmäla sig genom studieförbundet Bilda. Ingen kostnad: https://www.bilda.nu/gotland Hjälp de jordbävningsdrabbade i norra Syrien och Sydöstra Turkiet genom en gåva till Caritas Sveriges akutinsamling till jordbävningens offer! … Läs mer

   Kungörelse 7 söndagen under året 19feb

Kommande vecka;    • Onsdag 22 Askonsdag Mässa kl 18:00 • Torsdag Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00  • Fredag Korsvägsandakt 17:15 Mässa kl 18:00 • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00samtidigt live på Katolska Visby YouTube.   • Söndag 26 februari ”Första söndagen i Fastan”,Högmässa kl 11:00 Bibelstudie: Fastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY Zoom länk: Man kan anmäla sig genom studieförbundet Bilda. Ingen kostnad: https://www.bilda.nu/gotland Hjälp de jordbävningsdrabbade i norra Syrien och Sydöstra Turkiet genom en gåva till Caritas Sveriges akutinsamling till jordbävningens … Läs mer

 Kungörelse 6 söndagen under året 12 feb

Kommande vecka;    • Onsdag 15 februari kl. 19-20 på Zoom BiblestudieFastan • Torsdag Tillbedjan kl 17:15, Mässa kl 18:00  • Fredag Mässa kl 18:00 • Lördag Vesper kl 17:15, Vigiliemässa kl 18:00 • Söndag 19 februari ”7 söndagen under året”, Enkelmässa kl 9:30 och Högmässa kl 11:00samtidigt live på Katolska Visby YouTube.  OBS!  söndag, den 19 februari är den sista dagen för enkel mässan, kl. 9.30 Bibelstudie: Fastan. Onsdagar, kl. 19-20 NY  Zoom länk: Man kan … Läs mer

No. 7 2022 Julbrev

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  http://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby Ära i höjden åt Gud Och på jorden frid åt människor av god vilja!—Lukas 2:9 Kära vänner, Pax et Bonum!  Frid och allt Gott!  God jul! Guds välsignelse och varmaste hälsningar! Nu är det jul igen, eller … Läs mer

Herdabrev för Livets söndag 2022

Kära systrar och kära bröder i Stockholms katolska stift!  Adventstiden är en tid av omvändelse och ny början, av förväntan och längtan efter Herrens ankomst. ”Vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande” (kollektbön). När Gud föds till världen som människa kommer han i svaghet och utsatthet, eftersom … Läs mer

Farm of the Child

Kära vänner och församlingsmedlemmar!Julen närmar sig och än en gång kommer jag med en vädjan om stöd till barnhemmet i Honduras. Jag är väl medveten om att många av er har stöttat vår församling med pengar under den insamling som så lyckosamt genomförts under oktober och november, ändå ber jag er att inte glömma bort … Läs mer

Vi har idag haft ett församlingsmöte och avslutat val till Pasoral- och Ekonomiråd – för er kännedom anslås här verksamhetsberättelse och val resultatet:

Verksamhetsberättelse 2022 p. Charles Talley OFM, kyrkoherde 2022-11-27 Stabilitet Kristi Lekamens är Sveriges minsta katolska församling med 167 medlemmar. Ändå har vi samma uppdrag som alla: att förkunna evangeliet med våra liv enligt vår älskade katolska tradition. Trots corona epidemien har vi lyckats att fortsätta framåt.  Kyrkan är nu öppen alla dagar tack vare våra … Läs mer

Ekonomisk Information oktober 2022

Kära systrar och bröder! Församlingen har ett övergångsråd i väntan på nyval till ett ordinarie pastoral- och ekonomiråd den 27 november. Övergångsrådet är utsett av biskopen och i det sitter förutom kyrkoherden; Anders Kvist och Ulf Samuelsson från Sankta Eugenia församling samt från vår församling Torsten Hökby, Johan Ekman och Lori Björkegren. Övergångsrådet arbetar med att ge församlingen full kontroll … Läs mer

Val till kyrkoråd – Nominera din kandidat

Kristi lekamens katolska församling ska välja pastoral- och ekonomiråd. Var med och föreslå ledamöter! Valbara kandidater är församlingsmedlemmar som fyllt arton år och regelbundet deltar i församlingslivet. Under några år har ansvaret för församlingen delvis legat hos stiftet centralt. Nu har det blivit tid för församlingen att utse ett eget pastoral- och ekonomiråd. Rådet kommer … Läs mer

Församlingsbrev No. 5 2209-10-06

2022-10-06 KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  https://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.— Heliga Birgitta av Vadstena Och efter Herren hade givit mig bröder, Visade ingen mig vad jag skulle göra, utan den Högste … Läs mer

Församlingsbrev Nr 3 2022-07-10

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  https://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt … Läs mer

Vigning av Rysslands och Ukrainas folk åt den saliga Jungfru Marias obefläckade hjärta.

Vigningen kommer att ske imorgon Fredag i kyrkan kl. 17.00 Vigning av Rysslands och Ukrainas folkåt den saliga jungfru Marias obefläckade hjärta Marie bebådelsedag, 25 mars 2022 Brev från påven till världens biskopar  den 21 mars 2022  Käre medbroder,  Nästan en månad har gått sedan kriget i Ukraina utbröt, ett krig som dagligen åsamkar Ukrainas … Läs mer

Församlingsbrev Nr 1 2022-03-20

2022-03-20 KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING S:t Hansgatan 60, Visby Hemsida:  https://katolskagotland.se FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby YouTube kanal: katolska visby Käre bröder och systrar, Pax et Bonum!  Frid och allt Gott!  Vi befinner oss nu mitt i fastetiden—och, tyvärr— samtidigt mitt i det fruktansvärda kriget i Ukraina.  Precis när vi börjar ta oss … Läs mer

Avskedsbrev från Birgit Offermans Visby 22 02 18

Kära systrar och bröder i Kristi Lekamens Församling Den 21 februari 2007 askonsdag, var första gången som Jan och jag deltog i mässan i vår kyrka. Det var en kall och blåsig kväll, snön virvlade runt. Jan frågade mig – ” Varför har vi flyttat hit, här är ju lika kallt som i Norrbotten?” Just … Läs mer