Jungfru Marie Bebådelsedag
Församlingsbrev No. 2

2023-03-25

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING
S:t Hansgatan 60, Visby
Hemsida: http://katolskagotland.se
FB: Kristi Lekamens Katolska församling i Visby. YouTube kanal: katolska visby

Kära vänner,
Frid och allt gott! Idag den 25 mars, medan jag skriver, firar vi Jungfru Marias bebådelsedag. I år firas högtiden bara på en lördagsmorgon. Tyvärr! Men ändå präglas hela året och, i synnerhet, hela fastan av Marias närvaro – hennes ödmjukhet, trygghet, kärlek, lojalitet. Hennes svar på ängelns budskap i dagens evangelium fortsätter att eka i vår kyrka och i vår värld även idag. Vi har så mycket att lära oss av henne. Hon vek aldrig ifrån sin dyrkan och sitt förtroende inför Gud. Hon som födde Jesus, vår Frälsare, följde honom med kärlek, omsorg och ömhet varje dag av hans liv, ja även till korset, döden och uppståndelsen.

Just nu är vi inne i de sista dagarna av fastan. ”Omvänd er och tro på evangeliet!” viskade prästen när han lade askan på din panna på askonsdagen. Sedan dess har vi tillsammans med Maria följt Jesus dag för dag från öknen till korset, från korset till döden, från döden till uppståndelsen. Hur har det gått för dig hittills – din egen resa och andliga övningar? Fastans tre pelare består av allmosa, bön och fasta – som kan vara mycket krävande. De allra flesta av oss, inklusive jag själv, vinglar då och då. Men det är aldrig för sent. även under de sista dagarna av fastan, att börja om. Med Guds nåd kan vi öppna våra hjärtan vidare och djupare för att ta upp vårt kors, följa Jesus, och sen ta emot honom i påskens glädje.

Jag bifogar schemat för Stilla veckans och påskens gudstjänster. Jag uppmanar starkt att vi alla, så gott vi kan, kommer och deltar i gudstjänsterna, särskilt under de tre heliga dagarna (Triduum, på latin): skärtorsdagens kväll, långfredagen och påskvakan – påskdagen. Själva liturgin leder oss ännu djupare in i upplevelsen av trons centrala mysterium: Kristi lidande, Kristi död, Kristi uppståndelse! Välkommen! Flera av våra församlingsbor kommer att vara borta under påsken. Låt oss hålla varandra i våra böner under denna speciella tid. Samtidigt, varmt välkommen till alla besökare! Slutligen:

Kardinal Anders Arborelius OCD, vår biskop, kommer att vara med oss ​​den 10 -11 april. På annandag påsk deltar han i en ekumenisk gudstjänst i Visby domkyrka, kl 11 då han tillsammans med Svenska kyrkans biskop Erik Eckerdal håller en dialogpredikan. Samma kväll firar kardinalen mässa med oss ​​i vår kyrka kl 18. Följande dag finns han tillgänglig för bikt och samtal i kyrkan kl 16-17 och firar mässa kl 18 med kyrkkaffe efteråt. Varmt välkommen till biskop Anders och till alla!

Stort tack till alla som har tagit hand om blommorna och kyrkans inredning—och till de församlings-medlemmarna som ställer upp som sakristan, ministrant, kantor, musiker, lektor, akolyt, videoinspelare, och volontärer till kyrkkaffe. Stort tack också till de som hjälper till med upplåsning och städning!

Godbless,

f. Charles Talley OFM
kyrkoherde

STILLA VECKAN och PÅSKAFTON-PÅSKDAGEN
GUDSTJÄNSTER

1 april
Palmsöndagens Vigiliemässa
kl. 17-17.45 Tillfälle till bikt i kyrkan
kl. 18 Mässa. (Livesändning på YouTube kanal: katolska visby)

2 april
Palmsöndagen
kl. 10- 10.45 Tillfälle till bikt i kyrkan
kl. 11.00 Högmässa. Vi börjar med procession från Drottens ruin

4 april
Skärtorsdagen
kl. 17- 17.30 Tillfälle till bikt i kyrkan
kl. 18.00 Mässa

7 april
Långfredagen
kl.12 Ekumenisk korsvandring från S:ta Karins ruin till Galgberget
kl. 15 Långfredagsgudstjänst
Tillfälle till bikt i kyrkan efter gudstjänsten

2023-04-08
Påskvaka
kl. 11 Välsignelse av påskmat i kyrkan
kl. 20- 20.30 Tillfälle till bikt i kyrkan
kl. 21.00 Påskvaka (Livesändning och inspelad på YouTube: katolska visby)

2023-04-09
Påskdagen
kl. 11.00 Högmässa

2021-04-10
Annandag påsk
Kardinal Anders Arborelius OCD besök
kl. 11 Ekumenisk gudstjänst i Visby domkyrka (Kardinalen kommer att vara med). Kyrkkaffe i domkyrkans församlingshus efteråt

kl. 18 Mässa i Kristi Lekamens kyrka med Kardinalen

2023-04-11
Kardinal Anders Arborelius OCD besök
kl. 16-17 Tillfälle till bikt / enskilt samtal med Kardinalen i kyrkan
kl. 18 Mässa i Kristi Lekamens kyrka med Kardinalen. Kyrkkaffe efteråt.