Församlingsbrev Nr 3 2022-07-10

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  https://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

Kära systrar och bröder,

Pax et Bonum!  Frid och allt Gott!  Dessa underbara ord från Israel Kolmodins psalm— älskad av så många svenskar—påminner oss om att  “allt blir återfött.”  Det är just här kärnan i det kristna budskapet ligger:  att genom, med, och i den uppståndne Jesus Kristus skall allting—allting!— förnyas och bli återfött.  Just nu, när världen är upptagen av så många svåra situationer– kriget i Ukraina, inflation, global uppvärmning, och till och med hotet mot demokratin– håller vi fast vid Jesu ord och löfte. 

Jesus är vårt hopp. Även i sådana svåra situationer finns alltid något slags hoppfullt tecken som påminner oss om Guds närvaro och tröst.  Vår församlings firande av Jesu Kropp och Blods högtid (den 19 juni) med högmässa och procession till Stora Torget, till exempel, blev en givande upplevelse– en äkta  pilgrimsvandring genom staden.  En rörande påminnelse om Jesu närvaro bland oss i sakramentet. . . . I början av maj njöt våra församlingsbarnfamiljer  av ett härligt läger vid Burs kyrka tillsammans med Diakon Björn Håkonsson.  Det blev en stor succé. Ett tydligt tecken på hopp!

Det finns också tecken på hopp i församlingens övergångsekonomiråds pågående verksamhet.  I juni månad publicerades en omfattande rapport och utvärdering om vår ekonomiska situation.  Den 21 juni hölls ett öppet möte med rådets medlemmar (Torsten Hökby, Lori Björkegren, och Johan Ekman) med ett 12-tal församlingsmedlemmar. Alla fick förklaring till innehållet i rapporten och alla gav sina synpunkter och förslag.  Som Torsten påpekar, nästa steg i processen innebär:

  • Att övergångsrådet sätter villkoren för en förhandling med jesuiterna. Villkor som gör att fler kan använda församlingshuset under året samtidigt som det ger ett rejält ekonomiskt tillskott.
  • Att övergångsrådet tar fram en budget för 2023 där församlingsverksamhetens kostnader tillåts öka och rimliga mål sätts för frivilligarbete och gåvor/insamlingar.
  • Att övergångsrådet förbereder val av församlingsråd genom att studera de regler som finns och göra det som behövs enligt dem, t.ex. ska en valberedning utses.

Vi har kommit överens med jesuiterna om en förnyelse av hyreskontraktet som börjar gälla vid årsskiftet. Församlingen får betydligt större tillgång till församlingshemmet för att driva sin verksamhet.  Samtidigt kan jesuiterna fortsätta sin reträtt och kallelse – verksamhet samt aktiviteter och närvaro under Almedalsveckan.  Det är en win-win situation för alla.  Ett mycket stort tecken på hopp.

Steg för steg fortsätter vi mot målet att hålla årsmöte och val till kyrkorådet i december.  Jag bifogar övergångsrådets rapport såväl som en sammanfattning av mötet den 21 juni som skrevs av Torsten. Därtill kommer schemat till församlingsaktiviteter under den närmaste tiden. 

Godbless,

f. Charles Talley ofm- Kyrkoherde

Kristi Lekamens församling:  Övergångsråd

Rapport från informationsmöte den 21 juni 2022

Den 21 juni hade vi ett informationsmöte om församlingens ekonomi. Vi var tolv personer som var med på mötet. Att vi nu samlas och talar om församlingens ekonomi och hur den påverkar vår verksamhet var mycket uppskattat.

Övergångsrådet med den lokala arbetsgruppen beskrev sitt arbete och läget. Arbetsgruppens arbete med ekonomin och det sätt vi skapa goda kontakter med jesuiterna som grund för framtida samarbete uppskattades särskilt av mötet.

Det som tillkommit sedan förra informationen var främst ett möte med stiftet. I stort kan man säga att stiftet förväntar sig att församlingen kan klara sin egen ekonomi (före avskrivningar) och sätta av lite pengar för långsiktigt underhåll av fastigheterna. Stiftet förväntar sig att vi sköter vårt kapital (som vi har i aktier) men att vi inte använder detta till att täcka löpande underskott. Enkelt uttryckt; vi ska ha en ordnad ekonomi och om vi har det och gör vad vi kan finns stiftet där om vi trots det får problem.

Vi diskuterade församlingsverksamhetens behov av pengar. Idag söker vi pengar från fonder för barnverksamheten. Mötet betonade vikten av en budget som tar höjd för en utvecklad och mer omfattande verksamhet än idag. Arbetsgruppen kommer att göra en sådan budget för 2023 men det blir upp till det församlingsråd som väljs att planera verksamheten.

Volontärverksamhet diskuterade på mötet. Flera aspekter kom upp. Mer frivilligarbete för att minska kostnader. Mer frivilligarbete för att öka verksamheten. Arbetsgruppen förde fram att mycket av administrationen görs numer som frivilligarbete och att det inte får bli så att alla frivilliga krafter går till administration, lokalvård och liknande. På mötet påpekades att volontärsarbete också måste ledas och organiseras för att hålla en kvalitet som gynnar församlingen

Insamlingar och gåvor diskuterades också. En idé som kom upp var insamlingar där man matchar varandras insatser vilket kan locka fler att delta. Att bidra till specifika ändamål trodde några var ett bra sätt, tex barnläger, blommor i kyrkan eller liknande.

Diskussionerna kretsade främst om framtiden men några frågor om historien togs upp. Det var flera församlingsmedlemmar på mötet som inte kände till att dagens uthyrning av församlingshemmet var en krisåtgärd. När uthyrningen gjordes var församlingens kassa nära noll. Avtalet med jesuiterna rädda situationen under pandemin. Det var också en nyhet för några att jesuiterna, som ansåg att de hjälpte församlingen, fått höra av enskilda medlemmar att de inte var välkomna. Mötet var överens om att sättet att slippa missförstånd och ryktesspridning är öppenhet och dialog. Många pekade på mötet som en ny start.

Flera på mötet lyfte den resurs som våra lokaler i Visby innerstad är för församlingen och kyrkan i stort. Samtidigt kostar skötseln mycket då byggnaderna ligger mitt i världsarvet och är ”tekniskt komplicerade”. Olika sätta att samutnyttja dem med andra diskuterades. Övergångsrådet diskuterar en lösning med jesuiterna som är annorlunda än idag. Församlingen har fullt ansvar för lokalerna och hyr ut till jesuiterna för ett antal reträtter under året. För dessa betalar jesuiterna en förutbestämd summa och de planeras i god tid. Om reträtter och kyrkkaffe krockar går det i flertalet fall att samsas. Detta ansåg mötet var en bra lösning om den ger en tillräckligt hög hyra för att ge församlingen en grund att stå på. Det jesuiterna använder lokalerna för är reträtter med personer som har en kallelse att bli präster. Mötet diskuterade möjligheten att även andra församlingar och ordnar vill ordna reträtter i Visby om vi har ett ”paket för detta”. Kyrkoherden beskrev den positiva inställning som de som varit i Visby som turister eller på reträtt har och hur mycket det betyder för församlingen. Flera på mötet betonade vikten av hur vi bemöter våra gäster.

Nästa steg är:

Att övergångsrådet sätter villkoren för en förhandling med jesuiterna. Villkor som gör att fler kan använda församlingshuset under året samtidigt som det ger ett rejält ekonomiskt tillskott.

Att övergångsrådet tar fram en budget för 2023 där församlingsverksamhetens kostnader tillåts öka och rimliga mål sätts för frivilligarbete och gåvor/insamlingar.

Att övergångsrådet förbereder val av församlingsråd genom att studera de regler som finns och göra det som behövs enligt dem, t.ex. ska en valberedning utses.

Rapporten tar givetvis inte upp allt som sas. Alla var aktiva på mötet och mycket diskuterades. Allt i mycket god ton och mötet präglades av en tro på framtiden för församlingen.

Vid pennan

Torsten Hökby