Församlingsbrev No. 4 2209-09-10

No. 4 2022

2022-09-10

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  https://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Kära systrar och bröder,

Pax et Bonum!  Frid och allt Gott!   Nu är det höst igen!  Nu är det höst igen!  Vänta lite!  Det låter lite konstigt, eller hur—även om det nog stämmer.  Faktum är att hösten är här igen, men det blir lite annorlunda till skillnad från andra åren.  Man hade förväntat, förstås, att covid skulle försvinna och att vi snart skulle vi kunna gå tillbaka till våra rutiner.  I stället finns covid och dess varianter kvar. Dessutom håller vi på att hantera konsekvenserna av såväl Ukraina kriget som hög inflation, samtidigt med skyhöga elpriser.  Det blir ingen återvändo till de gamla goda dagarna just nu!  Tvärtom!  Men hur reagerar vi som kristna och katoliker på allt som händer?  Vi fortsätter. Vi rullar på!  Speciellt nu är vi alla utmanade att återvända till Jesus Kristus, källan till vår tröst och vårt hopp.  Vi vet inte vart vi ska, men vi litar på Gud och hans nåd och vägledning. Och vi klarar oss!

Stort tack till alla som har hjälpt till med församlingens verksamhet under sommaren.  Stort tack till alla präster som tog hand om gudstjänsterna när jag var bortrest: p. Dominik Terstriep SJ, p. Stefan Dartmann SJ och f. Andrés Bernar.  Och stort tack till församlingsmedlemmarna Ulrika Classon, Rolf Ström, och Peter Wingquist som hjälpte till med kommunionsgudstjänster.  Gud välsigne er alla!

Apropå vårt samarbete med jesuiterna har vi kommit överens om ett nytt hyresavtal som träder i kraft den 1 januari 2023.  Stödet vi fick av jesuiterna blev till stor hjälp under pandemin. Annars skulle vi inte ha kunnat klara oss! Vid den nya överenskommelsen skall jesuiterna få tillgång till församlingshemmet 80 dagar sammanlagt under det nya året.  Det innebär att församlingshemmet kan användas till fler aktiviteter framöver.  Vi har redan fått förslag på filmkvällar, såväl som en bokklubb samt Katolskt forum.  Vi återkommer med detaljerna.

Processen att nystarta församlingslivet fortsätter.   Angående gudstjänsterna, har vi gått över till höst schemat från och med den 1:a september:

  • 1 september (framöver):  Mässor på helgen:  lördag (vigiliemässa), kl. 18; söndag (enkel mässa), kl. 9.30, och högmässa kl. 11.00.  Vi bjuder på kyrkkaffe efter söndagsgudstjänsterna!
  • 17 september:  Församlingens övergångsrådmöte.  Förberedelse av rapport om ekonomi och val till det nya församlingsrådet (den 27 november).
  • 17 september (framöver):  Barn- och – ungdoms undervisning börjar på nytt, med speciella aktiviteter
  • 24 september:  Klimat och hållbarhetsdagen, Domkyrkan (Visby).  F. Charles tillsammans med Sunniva Rettinger (präst i svenska kyrkan) håller ett gemensamt föredrag om “Enkelhet i vardagen”.  Fri entré.  Välkommen!
  • 25 september:  Ulf Samuelsson och S:ta Eugenia (Stockholm) församlings Vokalensemble, deltar i högmässan, kl. 11. Hjärtligt välkomna!  Kyrkkaffe efteråt.
  • Oktober månad:  Heliga rosenkrans månaden.  Rosenkrans: fredagar, kl. 17.30, mässan, kl. 18.
  • 2 oktober:  Firande av Helige Franciskus av Assisi: högmässan, kl. 11.

Äntligen är det höst igen, som sagt.  Och vi fortsätter med Guds hjälp!  Framåt!

Godbless,

f. Charles Talley ofm,  

kyrkoherde