Församlingsbrev No. 5 2209-10-06

2022-10-06

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  https://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Herre, visa mig din väg

och gör mig villig att vandra den.— Heliga Birgitta av Vadstena

Och efter Herren hade givit mig bröder,

Visade ingen mig vad jag skulle göra,

utan den Högste själv har uppenbarat för mig

att jag borde leva enligt det heliga evangeliets livsform.

Helige Franciskus av Assisi, Testamente

Kära systrar och bröder,

Frid och allt Gott!  Inget händer av en slump! I oktober firar kyrkan två av Europas främsta helgon:  den helige Franciskus av Assisi (4 oktober) och den heliga Birgitta av Vadstena (7 oktober). Visst, det finns ett viktigt samband mellan dem!  Under sitt liv hade S:ta Birgitta mycket kontakt med franciskanerna och begravdes i klarissaklostret i Rom. Idag hävdar många historiker att hon “andligen men inte formellt har tillhört den helige Franciskus följeslagare.”  Viktigast av allt, båda gjorde ett fullständigt överlämnande av sina liv till Guds väg och vilja.  De fortsätter att inspirera och utmana kristna världen runt.

Även i vår lilla församling gör vi vårt bästa att “vandra Herrens väg”.  Vi erkänner vårt behov av och vår tacksamhet för Herrens ledning.  Och vi tar små, små steg framåt tillsammans.  På det praktiska planet:

  • 1–31 oktober.  Heliga rosenkransmånaden. Vi ber rosenkrans varje fredag i kyrkan, kl. 17.30. 
  • 1 oktober – 30 november.  “Bli en ängel!” kampanjen pågår. En anonym donator ska matcha alla gåvor till församlingen– krona för krona– upp till 50.000 kr sammanlagt. Tack för din gåva!
  • 9 oktober.  Firande av S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron. Vigiliemässa 8 okt kl. 18.  9 okt enkel mässa kl. 9.30 och högmässa kl.11
  • 16 oktober:  Församlingsmöte och uppdatering från övergångsrådet angående vår ekonomi samt valprocessen till församlingsråd, efter högmässa kl. 11
  • 4 november.  Första fredags fika och föredrag kl. 18 – 20 i lilla huset intill kyrkan.  Mässa kl.18 med fika och samtal efteråt.
  • 5–6 november:  Allhelgonahelgen.  Mässor.  Gravvälsignelse i Visby. Kontakta:  f. Charles. 
  • 9–30 november. Välsignelse av gravar på landsbygden fortsätter hela månaden.  Kontakta:  f. Charles. 
  • 27 november:  Församlingsmöte och val till församlingsråd efter högmässan kl. 11

Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den!

Godbless,

f. Charles Talley ofm

kyrkoherde