Om f.Dominic reträtt i Visby

I helgen hade vi i Kristi Lekamens Katolska Kyrka en Befrielse och Helande reträtt i den katolska traditionen med f. Dominic Valanmanal från Indien och hans team som hjälpte till med bland annat lovsång. Reträtten började på lördagen som bestod av Sakramental tillbedjan under dagen tillsammans med en genomgång av biktspegeln blandat med lovsång samtidigt som f.Dominic hade samtal med de som anmält sig för detta på avtalade tider. Familjemedlemmar från Tyskland kom och höjde stämningen med bön, lovsång och stöd till reträttens förmån då de kände f. Dominic. Vi hade rosenkransen och vesper under eftermiddagen med många deltagare. Till kvällen då vi firade Vigiliemässa och efter det frivillig mottagande av handpåläggning så vad kyrkan fullsatt och många blev djupt berörda av det som skedde. En av våra församlingsmedlemmar beskrev kvällen med sprudlande glädje som han inte upplevt tidigare.  Detta upprepades på söndagens Högmässa med efterföljande handpåläggning i en fullsatt kyrka. Lovsång, uppmuntrande och stödjande samtal besjälade hela reträtten och med vår församlings kyrkoherde f. Charles Talley ord: ”Detta kommer påverka vår församling på ett oerhört positivt sätt i framtiden.” Lugnet och den Helige Andes tröst och djupa förståelse för människors liv där de befinner sig var mycket påtaglig under reträtten och speglade även f. Dominics lugna varma personlighet och hans team i den Helige Andes tjänst.