Vi har idag haft ett församlingsmöte och avslutat val till Pasoral- och Ekonomiråd – för er kännedom anslås här verksamhetsberättelse och val resultatet:

Verksamhetsberättelse 2022

p. Charles Talley OFM, kyrkoherde

2022-11-27

Stabilitet

Kristi Lekamens är Sveriges minsta katolska församling med 167 medlemmar. Ändå har vi samma uppdrag som alla: att förkunna evangeliet med våra liv enligt vår älskade katolska tradition. Trots corona epidemien har vi lyckats att fortsätta framåt.  Kyrkan är nu öppen alla dagar tack vare våra underbara volontärer.  Mässan firas fem gånger i veckan (torsdag – söndag), med tre gudstjänster varje helg (40 – 60 deltagare).  Söndags högmässa skickas live med YouTube (70 – 80 besökare).

Såväl andligt som ekonomiskt stöd från stiftet och jesuiterna i Sverige har blivit avgörande. Kallelses reträtten och privata besök av enskilda jesuiter har förstärkt vårt band till stiftet och den universella kyrkan. Uthyrningen av församlingshemmet till jesuiterna har gett oss viktig ekonomisk stabilitet. 

i våras avgick vår administrator Christine Morris sin tjänst efter en många års makalös engagemang.  Sedan dess har Biskop Anders Arborelius nämnde flera nya medlemmar till ett övergångsekonomiråd. Lori Björkegren, Torsten Hökby och Johan Ekman, tillsammans med Anders Kvist och Ulf Samuelsson har jobbat lång och hårt för att maximera våra resurser.  Vår “Bli en ängel” insamlingen har blivit en enorm succé:  110.000 kronor sammanlagt: (65.000 kr från församlingsmedlemmar + 50.000 kr från en anonym donator)! Stort tack!

Kontinuitet

Eukaristin ligger i hjärtat av församlingens liv.  Årets jul, påsk, och Corpus Christi firande har blivit speciellt rörande. Och deltagarna i mässan under veckan har blivit så lojala! Vår musiker Niclas Gustafsson har lyckats med att skapa en stämning av djup vördnad och respekt i samband med frivilliga kantor och ministranter.  Ulrika Classon och Peter Wingquist fortsätter i sina viktig roll som sakristan. . . .  Karitativa verksamhet är väsentligt till vår identitet och mission som katoliker. Tillsammans med Röda Korset och Stadsmission stöter vi EU-immigranter. Insamlingar till Caritas Sverige har varit betydelsefulla. Enskilda församlingsmedlemmar har hjälpt asylsökande människor från Ukraina och andra länder genom ekumeniskt samarbete.  Sedan pandemins slut har vi kunnat börja på nytt med hem, sjukhus, och häktet besök . . . Bra kommunikation är väsentligt. Dag för dag har Peter Wingquist har sett till att vår websida, Facebook sida, och anslagstavlan uppdateras kontinuerligt. Birgitta Jansson och Gunnar Ramstedt har var visat såväl sin kunskap som barmhärtighet i översättningsarbete.

Kreativitet

Barn-och-ungdomsundervisning har hög prioritet i vår mission. Tillsammans med andra frivilliga kateketer har Mirna Kallas och Anna Arvidsson har ordnat undervisningen och utflykter under året. Föreläsningar som ges av Ulrika Erlandsson (Katolska Pedagogiska Nämnden) och Diakon Björn Håkansson (Barnskyddsombud) har varit givande.  Vuxen undervisning pågår genom sociala medier med bibelstudier i advent och fastan (15-20 deltagare styck) med stöd från studieförbundet Bilda. . . . Ekumeniskt engagemang fortsätter genom  Gotlands Kristna Råd (GKR), Visbys församlingsledares möten, och Hela Människa.  Under året  har vi deltagit i bönevecka för kristna enhet, världens bönedag, långfredagens korsvandring, den ekumenisk franciskanska pilgrimsvandring, bön för Sverige, och svenska kyrkans Pilgrim på Gotland program.

Kyrkkaffe pågar varje helg! Och ett nytt projekt, FFFF (Första Fredagar med Fika och Film-Föreläsning) började redan i oktober, inspirerad av Maciej och Katarzyna Onoszko.

Vi kan alltid göra mer! Församlingens verksamhet aldrig tar slut och krävs engagemang och stöd från alla! Det nya pastoral -och-ekonomiråd kommer att bidra till ledarskap, energi och inspiration vilka är avgörande för förnyelsen av vårt gemensamt liv!  Vi fortsätter med Guds hjälp och nåd.  Framåt!

​Kristi Lekamens katolska församling​Protokoll
​​2022-11-27

Valnämnd
Närvarande: F. Charles, Sam Björk och Gunnar Ramstedt

 1. F. Charles valdes till mötesordförande.
 2. Gunnar valdes till mötessekreterare.
 3. Sam valdes till justerare.
 4. Hur val till församlingens pastoral- och ekonomiråd har genomförts
  Fem (5) ledamöter ska väljas.
  En valnämnd utsågs bestående av kyrkoherde Charles Talley OFM, Gunnar Ramstedt och Sam Björk som ordinarie ledamöter och Birgitta Jansson som ersättare. Dessa ledamöter har godkänts av biskop Anders. När Birgitta Jansson nominerades som kandidat avslutades hennes medverkan i valnämnden.
  Valnämnden har haft protokollförda sammanträden 8 och 31 oktober.
  Datum för valdag, 27 november, publicerades i kyrkoherdens församlingsbrev 221006. Från och med 221008 har valet pålysts vid varje mässa i kyrkan. 221015 lades även information ut på församlingens hemsida och Facebook-sida, med uppmaning till församlingens medlemmar att nominera kandidater under oktober månad.
  221104 anslogs presentation av åtta (8) nominerade kandidater på kyrkans anslagstavla samt 221106 på församlingens hemsida och Facebook-sida.
  Från och med 221113 öppnades förtidsröstning, som sedan kunnat ske i samband med varje ordinarie mässa.
  Idag, 27 november, avslutas valet.
 5. Antal röstberättigade
  Antal röstberättigade (församlingsmedlemmar som är registrerade i Stiftets medlemsregister och som senast 221127 har uppnått sexton års ålder): 156 personer.
 6. Antal röstande
  Totalt antal röstande: 24
 7. Antal giltiga och ogiltiga valsedlar
  Som giltiga valsedlar har räknats alla ljusgröna valsedlar som inlämnats under valperioden med kryss för minst en och som mest fem kandidater.
  Antal giltiga valsedlar: 24
  Antal ogiltiga valsedlar: 0
 8. Antal giltiga röster
  Som giltiga röster har räknats alla kryssade kandidater på inlämnade giltiga valsedlar.
  Antal giltiga röster: 105
 9. Namn och antal röster på alla kandidater
  Kandidat
  Antal röster
  Lori Björkegren
  15
  Johan Ekman
  16
  Torsten Hökby
  14
  Astrid Andersson
  10
  Birgitta Jansson
  4
  Maciej Onoszko
  16
  Maria Wirén
  14
  Mirna Kallas
  16
 10. Resultat
  a. Valda ledamöter
  Johan
  Maciej
  Mirna
  Lori
  Torsten (pga lika röstetal utsedd genom lottning)
  b. Valda ersättare
  Maria
  Astrid
  Birgitta
 11. Detta protokoll skickas idag till Biskopsämbetet och anslås samtidigt på kyrkans anslagstavla samt församlingens hemsida och Facebook-sida. Valet blir giltigt tre veckor efter den dag Biskopsämbetet mottagit protokollet under förutsättning att Stiftets biskop inte inom denna tid skriftligen har förklarats att han inte godkänner valet sin helhet eller valet av en eller flera personer. Slutligt valresultat kommer att kungöras när valet giltigförklarats.

Gunnar Ramstedt

Justeras
_______________________________________________
F. Charles Talley OFM​​​Sam Björk