Församlings brev Nr 7

Kära bröder och systrar,

medlemmar i Kristi Lekamens församling

Glad påsk! Nu och under resten av påsktiden fortsätter vi att fira vår Herre Jesu Kristi seger över synd och död – en gång för alla. Jesus är uppstånden, Halleluja, Halleluja!

Men sanningen är att vi har blandade känslor under denna påsktid. Eller hur.

Å ena sidan vill vi gärna delta i påskens glädje. Men å andra sidan är vi samtidigt oroliga, förtvivlade, rädda på grund av ett coronavirus som påverkar oss och hela världen just nu. Allt som vi har tagit för givet, som normalt, hotas. Var finns Jesus i allt som vi upplever nu? Hur ska vi kunna klara oss utan honom?

Du som får det här brevet går kanske regelbundet till kyrkan. Firar mässan tillsammans med oss. Kanske kommer du mera sällan till kyrkan, eller inte alls. När jag skriver det här brevet vet jag bara att du tillhör medlemmarna i vår katolska församling här på Gotland. Jag skriver därför till dig och alla andra för att berätta lite om vad som händer just nu i vår församling, och något om vad som har hänt.

Sedan den 15 februari har jag stiftsledningens förtroende att vara er kyrkoherde. Det är en stor ära och privilegium för mig. Jag betraktar det som en viktig del av min kallelse både som präst och franciskan. Med hela mitt hjärta vill jag vara här på Gotland för att tjäna Herren.

Flera präster har arbetat i församlingen under senare år. Vi saknar dock ett fungerade kyrkoråd och församlingen har under tiden letts från stiftets biskopsämbete med Christine Morris som lokal administratör. Jag hoppas att vi under året ska kunna välja ett lokalt pastoral- och ekonomiråd bland våra medlemmar. Som ni har sett är vår kyrka renoverad, vårt prästhus och församlingshem genomgripande restaurerat. Tack alla som bidragit.

Jag har mitt ursprung i Kalifornien. När jag kom hit hade jag ingen föreställning om något coronavirus. Inte mycket är sig likt i dessa tider. Vi firar inte längre offentlig mässor. Ingen vet för hur länge. Kyrkan är stängd. Vi saknar djupt tillgång till eukaristin och ett sakramentalt liv. Under tiden följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stiftsledningens råd och beslut. Vi har informerat om detta via annonser, församlingens hemsida och Facebook. Men alla har inte tillgång till internet. Därför vill jag nu berätta hur jag tänker att vi kan ta oss an den närmaste tiden. Som någon sa till mig: ”Vi får göra vårt bästa. Herren gör resten”.

Med stöd i biskopens och stiftsledningens senaste rekommendationer vill jag göra följande:

Kyrkobesök

Välkommen till din kyrka. Många har sagt till mig att ni gärna vill ha tillgång till kyrkan under veckan. Jag förstår det. Därför håller vi kyrkan öppen för enskild bön och andakt från och med den 3 maj mellan klockan 10 och 18 varje dag. Sakramental tillbedjan kan komma att ske under en del av dessa tider. Kontakta mig om du kan hjälpa till att hålla kyrkan öppen.

Den heliga mässan

Alla offentliga mässor är inställda tills vidare. Ingen ändring därvidlag. Så kallat privata mässor är däremot tillåtna enligt stiftsledningens riktlinjer. Dessa mässor, som inte ska annonseras offentligt, firas enligt samma schema som före virusutbrottet: onsdag 12:15 (engelska), torsdag 18:00, fredag 18:00, lördag 18:00 (vigiliemässa) och söndag 11:00. För att upprätthålla social distans och övriga hänsyn har kyrkorummet inte plats för fler än högst 20 personer. Mässorna på onsdag, torsdag och söndag spelas in för att sändas på församlingens YouTube kanal ”katolska visby”.

Undervisningen

Vi fortsätter med undervisningen för barn och konfirmationsförberedelserna via sociala medier.

Hör du till en riskgrupp? Vi håller kontakt.

Tillhör du någon riskgrupp är du alltid välkommen att kontakta mig direkt vid behov. Hör av dig (helst via e-post) om du vill ha regelbunden kontakt med någon från församlingen. Vi försöker hålla kontakt med varandra via sociala medier. Aktuella adresser hittar du i brevet.

Aktuell information

Du kommer hela tiden att hitta uppdaterad information på församlingens hemsida och via annonser i lokalpressen, samt på anslag utanför kyrkan. Jag hoppas även kunna återkomma med ett brev liknande detta till er alla. För att regelbundet lämna information från församlingen vill vi kunna göra detta via e-post. Vi bygger därför nu en mejlgrupp, med respekt för dataskyddsförordningen, och vill du få information via e-post ber jag dig att lämna din adress till mig.  

Andra förslag

Det finns mycket vi kan göra och listan är inte komplett. Om du har andra idéer eller förslag är du alltid välkommen att höra av dig till mig. Vi gör så gott vi kan för att skapa kreativa lösningar under en besvärlig tid. Och vi tänker på varann i våra böner.

Vi väntar på den dagen när vi kommer att fira eukaristin tillsammans i vårt kyrkorum igen. Men det viktigaste är att vi nu upplever en kyrka utan murar – tillsammans med vår Herre, den uppståndne Jesus Kristus. Halleluja, Halleluja.

Gud välsigne dig

Visby i april 2020

F. Charles Talley OFM

Kyrkoherde

charlestalleyofm@gmail.com
https://www.facebook.com/charles.talley.560
tfn.: 070-423 88 66 (onsd–fred)