Församlingsbrev Nr 8

Kära bröder och systrar:
Frid och allt Gott! Och ’Glad sommar!’
Jag minns när jag började lära mig svenska att vår lärare sade halvt på skämt att det
fanns två ord på svenska som gick inte att översätta till något annat språk: lagom och
sommar. Nu, så många år senare, börjar jag förstå lite grann vad han menade. Visst är
det svårt att förklara för någon vad lagom betyder hos svenskarna. Och självklart finns
ingenting i världen att jämföra med den svenska sommaren!
Sommar har börjat men, tyvärr, fortsätter coronaviruset också. Ingen vet när eller hur
det kommer att ta slut. Men vi är alla medvetna om att det har redan påverkat samhället
såväl som kyrkan på ett mycket allvarligt sätt. Herren har givit oss alla utmaningen
såväl som uppmuntrandet att leva och förkunna evangeliet på ett nytt sätt i vår tid. Vi
gör vårt bästa att fortsätta med Guds hjälp, och genom att stötta varandra.
Här nedan får du information om olika evenemang nu i sommar. Om några förändringar
sker kommer vi att informera om detta via församlingens Facebooksida och via
hemsidan.
Mässan.
OBS! Sommartid Söndags Mässor under Juni Juli Augusti kl 10
Hos Kristi-Lekamens församling fortsätter vi med inspelning av de flesta gudstjänsterna:
onsdag 12:15 (engelska), torsdag 18:00, fredag 18:00, och nu i sommar söndagar 10:00.
Inspelade mässor finns på YouTube: katolska visby. Det ställs också på vår Facebook
sida: Kristi lekamens katolska församling i visby. Mässor som inte inspelas: fredag (kl.
18) och lördag vigiliemässa (kl.18). Dörrarna står öppna under alla mässor, men för att
upprätthålla social distans har vi plats för högst 20 personer.
Hittills har reaktionen till inspelningen varit ganska positiv, men det är klart att det inte
är detsamma som en ´live´ gudstjänst. Vi har nått YouTube gränsen för att göra live-
streaming, men måste stå i kö för att komma in. Vi får återkomma om detta.
Kyrkobesök Välkommen till din kyrka! Nu för tiden håller vi kyrkan öppen för besök
och enskild bön mellan klockan 10 och 18 varje dag. Sakramental tillbedjan kan komma
att ske under en del av dessa tider. Vi behöver några volontärer som kan öppna och låsa
dörrarna—vi tar en vecka i taget. Kontakta mig direkt om du kan hjälpa till att hålla
kyrkan öppen!

2
Konfirmation. Flera av våra ungdomar skall konfirmeras i år. Kyrkoherden har fått
dispens av biskopen att förmedla sakramenten. Med hänsyn till coronaviruset ska inte
fler än två kandidater konfirmeras vid samma tillfälle. Vi gratulerar våra konfirmander
och deras familjer
Barnsundervisning. Med hjälp av flera generösa församlingsmedlemmar som jobbar
som volontärer, fortsätter vi med undervisningsprogram som pågår hemma hos
familjen. Hoppas att kunna ordna så småningom ett tillfälligt galleri av barnens konst
som skall sättas på anslagstavlan framför församlingshuset. Dessutom planerar vi en
gudstjänst ägnade åt barnen såväl som en picknick innan skollovet börjar nu i sommar?
Fika med Fader Charles! Onsdagar i juni
Under hela juni månad är jag tillgänglig varje onsdag kl. 11- 15 (paus under mässan
kl.12.15). Jag sitter i trädgården eller i församlingshuset i fall att det är dåligt väder.
Sväng förbi och hälsa på! Jag bjuder er på en kopp kaffe eller te med lite kaffebröd till
och med. Vi kan umgås lite, med hänsyn till social distansering, förstås. Välkommen!
14 juni: Kristi-Lekamens (Corpus Christi) patronats högtid! Vi samlas vid
trädgården kl. 09.55 och sedan gå vi i procession till kyrkan för att fira mässan Hör gärna
av dig i förväg så att vi vet att vi inte blir fler än 20 i kyrkan. Skick en e-post till:
charlestalleyofm@gmail.com
Hör du till en riskgrupp? Vi håller kontakt.
Hör du till någon riskgrupp är du alltid välkommen att kontakta mig direkt vid behov.
Ring mig också om du vill ha regelbunden kontakt med någon från församlingen. För
övrigt försöker vi hålla kontakt med varandra via sociala medier. Aktuella adresser
hittar du ovan.
Vi gör så gott vi kan för att skapa kreativa lösningar under en besvärlig tid. Vi väntar på
den dagen när vi kommer att fira eukaristin tillsammans i vårt kyrkorum igen. Under
tiden låt oss stötta varandra genom bön och ömsesidig hjälp. Jag håller er alla i min bön
varje dag och jag ber att ni ber för mig också.
Godbless,
f. Charles Talley ofm –Kyrkoherde
charlestalleyofm@gmail.com
tel. 070-423 88 66 (onsdag- fredag)
Exp: S:t Hansgatan 60, 621 56 Visby