Tack Akutinsamling för Eu medborgare

TACK!
Vår akuta insamling gav ett fint resultat. Det betyder MYCKET för vår utsatta EU-medborgare, som avstått från att komma till Gotland under pågående pandemi. Stort och varmt TACK till alla som bidragit!
Under perioden april och maj fick vi in 34 500 kr i insamlingen till våra utsatta- EU-medborgare!
Insamlingen är nu avslutad och bidragen har utbetalats till familjer / personer (12) som hörsammat vår uppmaning om att ej resa till Gotland under pågående pandemi (samma belopp för varje familjemedlem).
Med utbetalningen har vi också informerat om att Vinternatt/härbärget är fullbelagt. Vidare att härbärget stänger efter 31 augusti och förblir stängt tills annat meddelas.
Mats Hermansson och Lars Danielson/ Visby Stadsmission
Peter Wingquist Katolska församlingen i Visby