Böneveckan för kristen enhet 18 – 25 januari 2021 Till alla svensk kyrkliga och frikyrkliga församlingar på Gotland!

Vi i Gotlands Kristna Råd vill önska er alla ett gott nytt år!  

Pandemin har uppenbart ökat behovet av att hitta nya former för våra gudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmationsundervisning, själavårdssamtal m.m. Det finns även ett ökat behov av att stödja varandra som församlingar. Årets bönevecka för kristen enhet (ekumeniska böneveckan) innebär möjligheten och utmaningen att hitta nya former och samarbeten.  

Utifrån detta vill vi fråga om ni i olika konstellationer skulle tycka om att ta initiativ till att skapa ekumeniska andakter eller gudstjänster i digitala former under den ekumeniska böneveckan 18 – 25 januari. Kanske tillsammans med en annan församling spela in en andakt eller skapa en zoom gudstjänst?  

Vill ni ha tips och idéer om böneveckan vars tema i år är ”Bli kvar i min kärlek” erbjuder Sveriges kristna råd mycket på följande länk  

https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/

Om ni skulle hitta ny glädje, ökat hopp, fördjupad samhörighet och tydligare vittnesbörd i ett sådant initiativ vill vi med värme uppmuntra er. Om ni skapar en andakt, gudstjänst eller liknande och vill vara med i en gemensam annonsering under ekumeniska böneveckan, kontakta oss gärna innan 7 januari på charlestalleyofm@gmail.com  

Gud välsignelse från oss i Gotlands Kristna råd (GKR) bestående av:  

Mats Englund, Pingstkyrkan                                                                                                 

Helén Engkvist, Svenska kyrkan                                                                                                      

Peder Fohlin, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen                                                                              

Lena Maria Hagensen, Svenska kyrkan                                                                                       

Anna Ljung, Equmeniakyrkan (ordförande GKR)                                                                  Charles Talley, Katolska kyrkan