Församlingsbrev Nr 1 2021

Käre systrar och bröder,

Frid och allt Gott!  Och god fortsättning på nya året!  Vi befinner oss i mitten av januari och samtidigt i mitten av corona pandemin.  Situationen är mycket allvarlig just nu, som du redan vet. När det gäller församlingslivet: Stanna hemma tillsvidare! Kom inte till gudstjänsterna! Reglerna är tydliga:  vi kan inte vara fler än 8 personer i kyrkorummet!  

Vi gör så gott vi kan för närvarande och fortsätter med livesändningar och inspelningar av gudstjänsterna på internet:  YouTube kanal:  katolska visby.

  • onsdag, kl. 12.15  (på engelska)
  • torsdag, kl. 18.00 (med sakramental tillbedjan kl. 17.15)
  • fredag, kl. 18.00
  • söndag, högmässa, kl. 11.00

Just nu inbjuder vi till två mässor i veckan som sänds live med ZOOM (ingen inspelning):

  • Familjemässa, söndag, kl. 09.30  
  • Vigiliemässa, lördag, kl. 18.00

Länken till båda gudstjänsterna: https://us02web.zoom.us/j/8185120086?pwd=YzhQakFGNEpIMTlMVkx0VlVtN3Nodz09

Kyrkorummet står öppet för privat bön och besök: onsdag – söndag, kl. 10-18. 

EKUMENISKA BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET. Tillsammans med andra kristna firar vi den ekumeniska böneveckan för kristen enhet (18 – 25 januari).  I samband med Gotlands kristna råd (GKR) har vi skapat gemensamma förböner som ska användas under veckan i alla våra församlingar.  Vi kommer också att inspela en speciell ekumenisk gudstjänst på internet. Dessutom hoppas jag att, tillsammans med flera andra församlingsledare att delta i en ekumenisk vaka i Visby domkyrka med livesändning (22 – 23 januari, kl. 20.00- kl. 08.00).   Mer detaljerade anvisningar kommer inom kort. Kolla församlingens websida, www.katolskagotland.se  såväl som Facebook sida:  Kristi Lekamens Katolska Församling i Visby.

FASTAN kommer snart!  Genom bön, fasta och allmosor, förbereder vi oss till påsken.  Det är ett  bra sätt att förnya vår kristna tro. Fastan börjar på askonsdagen, den 17 februari.

BIBELSTUDIEN FÖR FASTAN!  I samarbete med studieförbundet Bilda, bjuder vi på bibelstudier under fastan!  Under sju veckor: onsdagar fr.o.m. den 10 februari till den 24 mars  kl. 19.00.  45 min. på Zoom.  Anmälan till: charlestalleyofm@gmail.com.  Hjärtligt välkomna!

Med Guds nåd och ömsesidigt stöd, kommer vi att klara oss igenom denna svåra tid.  Vi ber för varandra.

Godbless!

p.  Charles Talley OFM  kyrkoherde