TACK FÖR DITT BIDRAG

TACK!

Vår akuta insamling under advent är nu avslutad och gav ett fint resultat, 32 000 kr!  Det betyder MYCKET för våra utsatta EU-medborgare, som hörsammat vår vädjan och avstått från att komma till Gotland under pågående pandemi. 

Bidragen har nu utbetalats till familjerna / personerna med samma belopp för varje familjemedlem. 2:000 kronor.

Med utbetalningen har vi också informerat om att Vinternatts härbärge är avvecklat sedan i höstas. 

                      STORT OCH VARMT TACK!

Elisabeth Ström och Lars Danielson/ Visby Stadsmission

Charles Talley ofm och Peter Wingquist/ Katolska församlingen i Visby