Församlings meddelande

2021-05-23  Pingst

Mina bröder och systrar,

Frid och allt Gott!

Som ni vet har vi under de senaste 14 månaderna befunnit oss i en situation som liknar Noaks ark. På grund av covid-19 / corona pandemin har vi alla haft en känsla av att vi har blivit låsta och att våra liv har blivit alltmer begränsade. Många människor, inklusive flera av våra församlingsmedlemmar, har varit tvungna att leva mycket isolerade liv. De vågade inte ens krama sina barnbarn!

Nu, äntligen, som i Noaks berättelse, kan vi lägga märka till några tecken på liv igen tack vare vaccination. Vi kommer tillbaka till livet och vi tar det steg för steg, med Guds hjälp och tröst.

Under pandemin har vår kyrka också drabbats hårt. Många har inte kunnat delta i gudstjänster eller delta i vanliga församlingsaktiviteter. Tack vare inspelningen av mässan på YouTube, till exempel, har vi kunnat fortsätta vår verksamhet delvis. Arbetet med vår coronagrupp i församlingen har varit ovärderlig i detta avseende!

Vår församling har också drabbats hårt ekonomiskt. Som ni vet har vi brottats med stora ekonomiska problem.  Under de senaste åren har vi intensivt sökt efter en lösning för dem som inte innebär en “utförsäljning” av våra lokaler. Förr i tiden, kunde vi till exempel hyra ut gästrum i församlingshemmet. Men denna möjlighet försvann i pandemin, vilket gjorde allt ännu svårare.

Den här våren kände jag att vår situation bara har förvärrats. Tillsammans med Christine Morris, vår administratör och medlemmar från vår ekonomiråd,  kontaktade jag våra jesuitbröder och bad dem om hjälp. Som du kanske redan vet har vi under många år haft mycket god kontakt med jesuiterna, särskilt när det gäller deras närvaro i Almedalsveckan. Jesuiterna svarade på en gång och med enorm generositet. De ville gärna hjälpa till och samtidigt  ville de själva testa att bygga upp en viss reträttverksamhet och förlägga andra aktiviteter här på Gotland.  

Efter kontakt och dialog har vi kommit överens om att jesuiterna kommer att hyra församlingshemmet under en 18-månaders testperiod från den 15 juni 2021 till  den 31 december 2022. Under den tiden skapar vi en struktur och process samt säkerställer regelbunden kontakt och dialog för att stödja vårt samarbete.

Vi är så tacksamma för denna hjälp och välkomnar jesuiternas initiativ. Det verkar vara en win-win situation. Vi är övertygade om att deras aktiviteter också kommer att innebära ett mervärde för vår församling. Tillsammans kan vi stärka det katolska livet på Gotland.

Godbless,

p. Charles Talley ofm, Kyrkoherde