Församlingsbrev No. 3 2023-04-21

Påsktiden

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

S:t Hansgatan 60, Visby

Hemsida:  http://katolskagotland.se

FB:  Kristi Lekamens Katolska församling i Visby.  YouTube kanal: katolska visby

Let him easter in us,

be a dayspring to the dimness of us,

be a crimson-cresseted east.

Gerard Manley Hopkins SJ

Kära vänner,

Frid och allt Gott! Kristus är uppstånden!  Han är sannerligen uppstånden!

Glad påsk!  Glad påsktid!  Påskens glädje—Kristi seger över synd och döden—sprids vidare med firande dag för dag på ett mycket speciellt sätt fram till pingst.  Som den irländska jesuitpoeten Gerard Manley Hopkins har reflekterat, att  påska är ett verb, inte ett substantiv!  Vi ska låta Kristus påska i oss och genom oss spridas vidare till hela världen!  Det är vårt uppdrag som kristna tillsammans med alla som delar vår kristna tro genom vårt gemensamma dop.

Påskens glädje och kraft var uppenbar nyligen under besöket av vår biskop, kardinal Anders Arborelius OCD på Gotland (9 -11 april). Visitationen, den första sedan 2018, inleddes med en historisk ekumenisk högtidsgudstjänst i Visby domkyrka. Tillsammans med Visby stifts (Svenska kyrkans) nyligen utnämnde biskop Erik Eckerdal, hölls en dialogpredikan som starkt betonade vårt gemensamma ansvar att förkunna evangeliet med våra handlingar och vittnesbörd. Ledamöter från alla Gotlands kristna samfund deltog i den gripande gudstjänsten som arrangerades av domprost Anna Lundgren och medarbetare. 

Biskop Anders har skickat en protokollsutvärdering av sitt besök som jag bifogar.  Kortfattat beskriver han församlingen som ”ett ´skyltfönster´ där både turister och infödda gotlänningar kan möta en katolsk miljö.”  Kardinalen uttryckte särskilt sin glädje över att vår kyrka är öppen alla dagar och att “en stor del av katolikerna deltar i församlingens gudstjänstliv.”  Stort tack till alla som har arbetat så hårt för att visa biskopen välkomnande, vänskap, och kärlek!

Medan jag skriver förbereder jag för ett annat besök.  Min chef, Father David Gaa OFM, kommer att besöka församlingen (21 – 25 april). Han är Minister Provincial, Franciscan Friars of the Province of St. Barbara. På söndag den 23 april, kommer han att koncelebrera högmässan (kl. 11).  Efteråt, vid kyrkkaffet, håller han ett kort föredrag och pratar om sitt liv och sin kallelse som katolik, franciskan, och präst. Liksom vår biskop är Father David konvertit. Samtidigt finns p. Fredrik Heiding SJ här tillsammans med en reträttgrupp.  Hjärtligt välkomna!

  • Vi fortsätter under påsktiden med 50 dagars firande av Kristi uppståndelse vilken vi upplever varenda gång vi samlas i Jesu namn och speciellt vid eukaristin.  Det finns mycket på gång i vår församling just nu.  Jag bifogar kalendern och vill särskilt lyfta fram två viktiga datum
  • den 7 maj, församlingsmöte, efter högmässan kl. 11
  • den 11 juni, församlingens patronatsfest Kristi Kropps och Blods högtid (Corpus Christi) med procession och högmässa kl. 11

Hjärtligt välkomna!  Vi fortsätter tillsammans medan Kristus påskar i oss!

Gud välsigne er och Godbless,

f. Charles Talley OFM, kyrkoherde

KRISTI LEKAMENS KATOLSKA FÖRSAMLING

KALENDER

APRIL – MAJ 2023

APRIL

19 – 23                                Jesuitpater Fredrik Heiding är här med reträttgrupp

22                                        Vesper kl. 17.15. Vigiliemässa kl. 18 Livesändning och inspelning YT:  katolska visby

23                                        p. David Gaa OFM, (Kalifornien, USA) talar till oss efter högmässan kl. 11

27                                        Sakramental tillbedjan kl. 17.15. Mässa kl. 18

28                                        Jesu hjärta församlingskväll. Kl. 18 mässa, kort sakramental tillbedjan.  Knytkalas, med                                                          filmserien Catholicism  (Bishop Robert Barron) och diskussion.

29                                        Vesper, kl. 17.15. Vigiliemässa kl. 18 Livesändning och inspelning YT:  katolska visby

30                                        Högmässa kl. 11

MAJ

4                                          Sakramental tillbedjan kl. 17.15. Mässa kl. 18

5                                          Mässa kl. 18

6                                          Vesper, kl. 17.15. Vigiliemässa kl. 18. Livesändning och inspelning YT:  katolska visby

7                                          Församlingsmöte efter högmässan kl. 11

8-12                                    f. Charles bortrest

11                                        Gudstjänsten och sakramental tillbedjan INSTÄLLDA

12                                        Gudstjänsten INSTÄLLD

13                                        Vesper, kl. 17.15. Vigiliemässa kl. 18 Livesändning och inspelning YT:  katolska visby

14                                        Högmässa kl. 11

18                                        Kristi himmelsfärds dag, högmässa kl. 11

19                                        Mässa kl. 18

20                                        Vesper, kl. 17.15. Vigiliemässa kl. 18. Livesändning och inspelning YT:  katolska visby

21                                        Högmässa kl. 11

25                                        Sakramental tillbedjan, kl. 17.15. Mässa kl. 18

26                                        Mässa kl. 18

27                                        Vesper, kl. 17.15. Vigiliemässa kl. 18. Livesändning och inspelning YT:  katolska visby

28                                        Pingst.  Högmässa kl. 11 Familjemässa                        

Protokoll för kanonisk visitation i Kristi Lekamens församling, Visby, 10- 11.2023

Käre kyrkoherde, kära bröder och systrar! Varmt tack för fina och trevliga påskdagar hos er i församlingen. Det var en stor glädje för mig att få dela den familjära gemenskap som kännetecknar er församling.

Måndag, Annandag Påsk 10.4. Visitationen fick redan från början en ekumenisk accent, eftersom jag fick delta i Visby Domkyrkas högtidsgudstjänst, där deltagare från alla kristna samfund på ön deltog. Med biskop Erik Eckerdal fick jag hålla en dialogpredikan om påskbudskapet. Efter kyrkkaffet i domkyrkans lokaler där jag kunde möta troende från olika samfund fick jag tillfälle till ett samtal med den nytillträdde biskopen. På kvällen firade jag mässan i vår kyrka och fick då möjlighet att möta flera församlingsmedlemmar.

Tisdag 11.4. Också denna dag fick en ekumenisk början eftersom jag deltog i ”Andrum” i Equmeniakyrkans lokaler, där varje tisdag troende från olika samfund möts för samtal och bön. Efteråt kunde jag gå igenom församlingens kyrkböcker, som befanns i god ordning. Jag kunde också bese samtliga församlingslokaler som genomgått en omfattande renovering. Före mässan hade jag möjlighet att höra bikt och möta några församlingsmedlemmar för enskilda samtal. Mässan firades högtidligt och efteråt ordnades kvällsmat i församlingssalen där jag också fick möta flera troende och samtala med dem.

Några råd och observationer. Kristi Lekamen är stiftets minsta församling, men är samtidigt en av de församlingar som har flest kontakter utåt, inte minst ekumeniskt. Dessutom har kyrkan genom sitt centrala läge mitt i det gamla Visby funktion som ett ”skyltfönster”, där både turister och infödda gotlänningar kan möta en katolsk miljö. Kanske det också kan ha bidragit till att det finns ett förhållandevis stort antal konvertiter på Gotland. De flesta katoliker bor i Visby med omnejd, men en hel del bor också spridda utöver ön. Inte minst i Slite där flera arbetar på Cementa. Under sommaren kommer man att fira den heliga mässan där och på ett antal andra platser på ön för att nå ut till kringspridda församlingsmedlemmar. Många unga flyttar bort från ön och inte många invandrare flyttar in. Samtidigt är det påfallande att en stor del av de registrerade katolikerna deltar i församlingens gudstjänstliv. Kyrkan har en relik av den helige Johannes Paulus II som vördas och anropas genom förböner. Det ordnas olika liturgiska och andra aktiviteter, också i samarbete med Jesuiterna som ordna kallelsereträtter och ansvarar för Almedalsveckans katolska arrangemang Församlingen har karitativa uppgifter, vilket jag är mycket tacksam för och ja hoppas det kan utökas efter hand.

Med min välsignelse till er alla, Stockholm 12.4.2023 +Anders Arborelius ocd